Naučnici danas glasaju o promjeni definicije kilograma

Jedan kilogram definiran je na Prvoj generalnoj konferenciji za utege i mjere 1889. godine u Parizu kao masa međunarodne pramjere ili etalona koja se čuva u Međunarodnom uredu za mjere i utege (BIPM) u Sevresu kraj Pariza.

Kopije etalona čuvaju sve zemlje potpisnice Metarske konvencije, a očekuje se kako će naučnici danas glasati kako bi se riješili etalona.

Međutim, pojedini naučnici poput Purdeyja Williamsa imaju podijeljene osjećaje vezane za nova definiranja kilograma.

“Osjećam čudnu posvećenost kilogramu. Mislim da je ovo veoma uzbudljiva stvar i veliki trenutak, ali i promjena, tako da sam malo tužan. Međutim, to je veliki korak naprijed i novi sistem će raditi mnogo bolje”, kazao je Williams.

Pramjera ili etalon je mjerni sistem utvrđen kao utjelovljenje neke mjerne jedinice ili određene vrijednosti. Nekada je metar bio određen međunarodnim prametrom, a kilogram je još danas određen međunarodnim prakilogramom.

Stabilnost kilograma je od ključne važnosti jer predstavlja temelj za izvođenje mnogih drugih mjernih jedinica. Međutim, mjerenja su pokazala da je u posljednjih sto godina prakilogram izgubio 50 mikrograma svoje težine, što je podstaklo naučnike da pokušaju razviti novu definiciju kilograma pomoću malene, ali nepromjenjive osnovne jedinice zvane Planckova konstanta.

Nova definicija dobivena je pomoću uređaja koji se zove Kibbleov mehanizam, a koji pomoću te konstante određuje masu nekog predmeta koristeći precizno izmjerenu elektromagnetnu silu.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila