Na području sanskog naselja Alagića polje u toku su radovi na izgradnji kanalizacionog sistema, a predviđena je izgradnja te postavljanje kanalizacione mreže koja će omogućiti dijelu ovog naselja spajanje na gradsku kanalizaciju.

Projekat je vrijedan 175.000 maraka, a on predviđa izgradnju primarne i sekundarne kanalizacione mreže u dužini od 760 metara, što će omogućiti spajanje oko 50 domaćinstava iz ovog naselja na glavni kanalizacioni kolektor.

Također, predviđena je i izgradnja sistema za odvod otpadnih voda, što će biti regulisano spajanjem na lokalni kanalizacioni sistem, čime će biti stvoreni preduslovi da se u dogledno vrijeme izvrši spajanje kompletnog naselja na gradsku kanalizaciju.

U posljednjih nekoliko godina na području općine Sanski Most izgrađeno je nekoliko kilometara kanalizacionog sistema, a sve se realizuje u više faza u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Prema izvještaju JKP “Vodovod i kanalizacija”, u porastu je broj domaćinstava i drugih subjekata koji se priključuju na kanalizacionu mrežu, pa tako trenutno ima 3.498 korisnika ovog sistema.

Također, na postojećoj kanalizacionoj mreži postoji i značajan broj neiskorištenih priključnih šahtova u gradskom području, gdje se domaćinstva dosad nisu priključila, iako iz ovog komunalnog preduzeća i općinske inspekcije kontinuirano apeluju na građane da se priključe na mrežu ukoliko postoje uslovi za to.

Prema procjenama, na području općine Sanski Most još oko 40 posto domaćinstava nije priključeno na izgrađenu kanalizacionu mrežu.

“U saradnji s općinskom inspekcijom krenućemo u kontrolu takvih domaćinstava i njihovim vlasnicima poslaćemo preporučena pisma s ugovorima. To nam je prioritet u ovome trenutku, a prema onim vlasnicima koji i dalje budu odbijali da se priključe poduzećemo zakonom propisane mjere. Svako domaćinstvo, ukoliko za to postoje uslovi, obavezno je da se priključi na kanalizacionu mrežu”, navode iz pomenutog preduzeća.

U proteklim godinama kanalizaciona mreža je izgrađena u većem dijelu gradskog područja, ali veliki broj građana nije raspoložen da se priključi na nju iako bi tako riješili postojeće probleme sa septičkim jamama ili sa ispuštanjem otpadnih voda u Sanu ili njene pritoke.

Također, nastavak izgradnje kanalizacionog sistema zavisi od sredstava koja budu prikupljena po osnovu korištenja ove infrastrukture, a tu je i problem poskupljenja komunalnih usluga.

“Ukoliko budemo ostvarili veću naplativost, moći ćemo cijenu usluga zadržati na sadašnjem nivou, a istovremeno ostvariti značajne efekte po zaštitu životne okoline”, navode iz ViK Sanski Most.

Prema njihovim riječima, enormno poskupljenje električne struje, energenata i repromaterijala dovelo je ovo preduzeće u nezavidnu ekonomsku situaciju, ali još ne razmišljaju o poskupljenju komunalnih usluga koje pružaju.