fbpx

Naređeno postavljanje jedinstvenih tabli na kasarnama Oružanih snaga BiH

Ovo naređenje dolazi na osnovu Ugovora koje je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine sklopilo o izradi obilježja za sve lokacije Oružanih snaga BiH, a koje je u skladu sa tačkama 74. i 75. Pravila službe Oružanih snaga BiH i Odlukom Predsjedništva BiH o razmještaju i broju lokacija OS BiH.

Potčinjene komande su dužne dostaviti Izvještaj o završenom procesu postavljanja obilježja svih navedenih lokacija do 22. jula 2019. godine.

Oružane snage BiH će i u budućem periodu nastaviti poduzimati sve neophodne korake ka ispunjavanju svojih obaveza u izvršavanju zakonom definisanih zadataka, kao i na svim ostalim aktivnostima koje zahtijevaju implementaciju zakonskih odredbi i propisa.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila