Početna BiH Najviše novca za institucije

Najviše novca za institucije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada Republike Srpske objavila je Nacrt budžeta RS za 2019. godinu iz kojeg je vidljivo da prihodi rastu, ali manje nego što rastu rashodi. Ukupna budžetska potrošnja iduće godine trebala bi da bude 3,23 milijarde maraka. Iz Nacrta budžeta vidljivo je i da je vlast u Republici Srpskoj povećala budžet kojim će da raspolaže Predsjednik RS, Narodna skupština i Vlada, ali i transfer institucijama BiH.

Nacrt budžeta za narednu godinu je objavljen. Više novca će dobiti institucije. Transferi zajedničkim institucijama će porasti za 93 odsto, dok će sredstva prema gradovima i opštinama rasti za 19, a socijalnim fondovima 18 odsto.

Zanimljivo je da budžet predsjednika Republike Srpske u odnosu na prethodni povećan. Milorad Dodik je na raspolaganju imao 10.738.300 maraka, dok će Željka Cvijanović imati 10.967.300 maraka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To znači da je budžet uvećan za 229 hiljada maraka. Budžet predsjednika RS je do dolaska Milorada Dodika, bio oko 5 miliona KM, a njegovim ulaskom u Palatu ovaj iznos se već 2015. godine udvostručio.

Sve to, iz godine u godinu, odobravala je Vlada RS na čelu sa Željkom Cvijanović. Nakon njenog prelaska iz Vlade uPalatu poručila je da će nastaviti tamo gdje je Milorad Dodik stao.

Prvog radnog dana, u svojstvu predsjednika Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović je nekoliko puta ponovila da će prioriteti rada Vlade biti uspostavljanje finansijske discipline i da je Vlada spremna da se odrekne dijela prihoda u korist privrede. Međutim, budžeti RS proteklih godina, kao i Nacrt budžeta za narednu godinu pokazuju da obećanje nije ispunjeno.

I ove godine se insitira na finansijskoj disciplini, ali najmanje institucija vlasti. Uštede na uštrb građana s jedne strane i povećanje izdataka za nosioce javnih funkcija s druge strane.

Nacrt budžeta za 2019. godinu pokazuje da je nastavljeno udovoljavanje potrebama vlasti i tu nema ušteda. Iz Nacrata je vidljivo i da će rashodi biti veći za četiri odsto, koliko će biti povećanja i izdvajanja za lična primanja zaposlenih koja će u idućoj godini iznositi 752,8 miliona, što je za oko 31,4 miliona više nego ove godine.

Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je analizirajući nacrt budžeta zaključio da razvojne komponente nisu uočljive.

Uvećan je i budžet kojim će da raspolaže Vlada RS. U kasi će biti gotovo 275 hiljada maraka više. Od 16 minisatsrtava – 11 će raspolagati sa većim budžetom. Predjnače minisatsrtvo zdravlja koje će umjesto 79 miliona u narednoj godini dobiti 104 miliona maraka i Minisatsrtvo omladine porodice i sporta koje ce sa sadašnjih 3, u narednoj godini dobiti 5 miliona maraka više.

Zato će ušteda biti na subvencijama i grantovima, među kojima i iznosi za studente deficitarnih zanimanja.

Uvećan je i budžet za Narodnu skupštinu Republike Srpske za 394 hiljade maraka. Parlament će u narednom mdandatu potrošiti više od 40 miliona maraka. Prosjećna zarada svakog poslanika za taj period iznosiće oko 100.000 KM.

Najveći rast troškova, i to za 26 odsto, predviđen je na poziciji rashoda za smještaj skupštinskih poslanika. Ove godine za te namjene bilo je izdvojeno 293.000 KM, dok će iduće godine za smještaj poslanika biti potrošeno 370.000 KM. Za vrijeme zasijedanja i zvaničnih sastanaka, pored smještaja, poslanici imaju obezbijeđene i obroke.

Plata poslanika koji će biti zaposleni u Narodnoj skupštini u punom kapacitetu iznosiće oko 2.580 KM, bez minulog rada. Ako je poslanik šef kluba poslanika plata mu se uvećava za 383 KM, a ako je zamjenik šefa kluba poslanika uvećava se za 128 KM.

Doznake građanima biće smanjene za devet odsto, a stipendije će rasti za dva odsto. Transfer ustanovama kulture biće smanjen za devet odsto. Po prvi put novac će biti odvojen za pomoć borcima sa navršenih 65 godina života – 1,3 miliona, te za žrtve torture oko milion KM. Republika Srpska iduće godine platiće i više obaveza po sudskim rješenjima.

Ove godine je za te namjene bilo odvojeno 8,7 miliona, a iduće će biti 13,5 miliona KM.Budžetski suficit koji su planirali u Vladi, pada sa 139,1 na 77,6 miliona KM. Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 363,3 miliona, dok će na otplatu dugova ići 489,9 miliona KM.

ASHA prodaja vozila