Početna Prijedorski region Najveći prihodi od doprinosa i direktnih poreza

Najveći prihodi od doprinosa i direktnih poreza

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijedorski Područni centar Poreske uprave RS je u 2019. godini naplatio 7,5 miliona KM javnih prihoda više u odnosu na 2018. godinu čime je postao najbolji Centar u realizaciji plana naplate.

Pomoćnik direktora Poreske uprave RS za Područni centar Prijedor, Milenko Puzigaća, za Srpskainfo kaže da je prošle godine naplaćeno oko 155 miliona javnih prihoda.

– Najveći su prihodi od dopinosa, odnosno Fonda PIO, Fonda dječije zaštite, Fonda za zapošljavanje, Fonda za lica sa invaliditetom i Zavoda za zapošljavanje, koji iznose više od 95 miliona KM. Slijede direktni porezi kao što su porezi na dohodak, dobit, upotrebu, držanje i nošenje dobara te na nepokretnosti i imovinu koji ukupno iznose oko 31 miliona KM – kaže Puzigaća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dodaje da su ostali javni prihodi kao što su takse i naknade, naknade za priređivanje igara na sreću, kazne i koncesione naknade u prošloj godini iznosili više od 28 miliona KM.

Puzigaća priča da su inspektori tokom 2019. na području Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice, Oštre Luke i Krupe na Uni imali 159 terenskih kontrola.

– Tim kontrolama je utvrđeno 3.236.826 KM finansijskih efekata, što je veće za 58,16 odsto u odnosu na prethodnu 2018. godinu – ističe on.

Inspektori su imali i 422 kontrole izdavanja fiskalnih računa. Puzigaća objašnjava da je u julu prošle godine izmijenjen Zakon o fiskalnim kasama koji ne predviđa odmah zatavaranje poslovnog objekta u kojem nije izdan fiskalni račun.

– Poreski obveznik kod kojeg je utvrđen prekršaj ima pravo da u roku od 76 sati od trenutka utvrđenog prekršaja uplati pola izrečene kazne koja za samostalne preduzetnika iznosi od 4.000 do 8.000 KM, za pravna lica od 8.000 do 16.000. KM i od 2.000 do 4.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu.  Nakon te uplate neće im biti izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti na određen period – tvrdi on.

Puzigaća ističe da je Nagradna igra “10 računa izbroji i stan osvoji”, koju je organizovala Poreska uprava RS zajedno sa Vladom RS, imala značajnu ulogu.

– Zbog podizanja svijesti o izdavanju fiskalnih računa, a naročitu u periodu nagradne igre, Područni Centar Prijedor je imao za 30 odsto manje izdanih prekršajnih naloga prilikom kontrole evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa u odnosu na isti period prethodne 2018. godine – tvrdi on.

Puzigaća priča da je za prošlih sedam godina na području grada Prijedora naplaćeno 12.275.366 KM poreza na nepokretnosti, što čini oko 85 odsto ostvarene naplate ovih poreza.

On dodaje da bi trebalo da bude izrađen adresni registar i da je ta aktivnost u nadležnosti Gradske uprave Prijedora, te da im Područni centar nudi na raspolaganje sačinjene izvještaje, kao i poresku listu nepokretnosti za područje ove lokalne zajednice, putem kojih mogu identifikovati bilo kojeg poreskog obveznika. Nakon što iz Gradske uprave utvrde nepravilnosti na terenu  trebalo bi da ih dostave Poreskoj upravi.

Plan naplate za ovu godinu u Prijedoru su ostvarili sa 118 odsto ili oko pet miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine. Tvrde da to  jasno pokazuje trend rasta naplate prihoda u poreskoj upravi.

Potvrde za zdravstveno

Milenko Puzigaća podsjeća da Poreska uprava od januara izdaje potvrde o prihodima nezaposlenima kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje.

Navodi da je prijedorski Podrični centar u prošla dva mjeseca zaprimio oko 6.500 zahtjeva.

– U okviru svakog pojedinačno podnesenog zahtjeva, potrebno je izdati prosječno tri uvjerenja, odnosno za podnosioca zahtjeva  i članove domaćinstva, što znači da imamo obavezu da sačinimo i uručimo oko 19.000 pojedinačnih uvjerenja o ostvarenom dohotku – ističe Puzigaća.

Dodaje da je do sada urađeno oko 4.000 ovih uvjerenja.

srpskainfo.com

ASHA prodaja vozila