Iz hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško objavljeno je da su počeli istraživači radovi na lokaciji Čerkezovac, planiranoj za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području opštine Dvor. Iz Fonda su naveli da su u sklopu istraživačkih radova, radi egzaktnog i preciznog utvrđivanja geološkog sastava i građe tla, Geotehnički studio, Geodetski fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet započeli bušenja i geofizičke radove na planiranoj lokaciji Centra.

Objašnjeno je da će prvo započeti bušenje najdublje strukturno-piezometarske, tzv. strateške bušotine, do dubine od 180 metara, odnosno do nivoa vodonosnika rijeke Une.

Ukoliko se bude došlo do podzemne voda, obaviće se i geohemijska i radiološka analiza podzemnih voda.

Nakon strateške bušotine izvodiće se niz ostalih, plićih bušotina i raskopa zbog potrebe analiza koje zahtijevaju veće dimenzije i veći broj uzoraka.

Paralelno uz izvođenje bušotina, obavljaće se geofizički radovi geoelektrično sondiranje, seizmička refleksija i refrakcija, tomografsko profilisanje i georadarsko snimanje lokacije centra.

Podaci dobijeni ispitivanjima koristiće se zajedno s rezultatima istražnih bušenja za izradu geoloških, hidrogeoloških i inženjersko geoloških karata i modela koji će sadržavati odnose i opise tla koji su bitni za izradu studije o uticaju na okolinu, bezbjednosne studije i projektnu dokumentaciju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, naveli su iz Fonda.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti, a potom i odlaže u bivšoj kasarni Čerkezovac, u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

kozarski