Proizvođač originalnih Mozart kugli, kompanija “Salcburg Ssokolade” (Salzburg Sćokolade), koja je prijavila nesolventnost, biće spašen, pošto je firma “Hajdi Ssokola”(Heidi Chocolat), odlučila da je kupi.

Dvije sedmice nakon što je proizvođač Mozart kugli prijavio stečaj zbog smanjenja prihoda usljed pandemije korona virusa, porodica Harmer, vlasnik “Salcburg Šokolade” predala je svoj udio novom investitoru.

Novi vlasnik sada mora izraditi plan sanacije, koji će morati sadržati mjere racionalizacije, ali se u kompaniji nadaju da će to proći bez smanjenja zaposlenih, kojih trenutno ima 130.

Likvidnost firme je osigurana dobijenim kreditom.

Još preostaje da američki koncern “Mondelez”, koji ima pravo na marku “Prave salcburške Mocartkugle”, a za koji je austrijska firma proizvodila, da svoj pristanak.

Pandemija je teško pogodila proizvođača Mozart kugli, i to se odrazilo na bilans u kojem se bilježilo zaduženje od oko 27 miliona eura.

Inače “Hajdi Ssokola” je već jednom spasila jednog austrijskog proizvođača slatkiša, kompaniju “Nimec” (Niemetz), koja proizvodi u Austriji poznate “Ssvedenbomben” (Sćwedenbomben).

biznisinfo