Kukavice, bijednici i neznalice iz vlasti na svim nivoima jedno su kad treba uzeti pare od naroda. Gade mi se takvi zaštitnici Bošnjaka, Srba, Hrvata i svih ostalih. Sram vas bilo

Odbornik PDP u Skupštini grada Banjaluka, Milko Grmuša pokreće pravno-političke procedure za hitno ukidanje naknade za korišćenje mobilne mreže od 1 KM koju mobilni korisnici svih operatera u BiH plaćaju od 01. jula.

Kako je podsjetio Regulatorna agencija za komunikacije BiH dala je saglasnost na ovo dodatno plaćanje svim mobilnim operaterima koji su tražili tu saglasnost “zbog povećanih finansijskih obaveza telekom operatera po pitanju plaćanja dozvola za korišćenje radio-frekvencijskog spektra i investiranja u pripadajuću infrastrukturu”.

Međutim, naglašava, ova naknada je besmislena jer je uvedena kako bi se platio posao koji su država i operateri morali finansirati sami.

Kukavice, bijednici i neznalice iz vlasti na svim nivoima jedno su kad treba uzeti pare od naroda. Gade mi se takvi zaštitnici Srba, Bošnjaka, Hrvata i svih ostalih. Sram vas bilo”, poručio je Grmuša dodajući da će nadležnim organima podnijeti pravna sredstva da se ova bahata naknada odmah ukine, ali traži i od svih parlamentarnih stranaka u Parlamentarnoj skupštini BiH, a pogotovo onih na vlasti, da se oglase po ovom pitanju i stave hitno na dnevni red odluku kojom će ova naknada ne samo odmah biti ukinuta, nego i da se vrati novac svim korisnicima koji su platili ovu naknadu.

Da građani nisu zadovoljni, tvrde i u Udruženju za zaštitu potrošača Don iz Prijedora. Oni su se obraćali  i Regulatornoj agenciji za komunikacije kako bi od njih dobili odgovor je li odluka o uvođenju mjesečne naknade operatera u iznosu od 1 KM uopšte zakonita, ali odgovor nikada nisu dobili.

Murisa Marić, predsjednica Udruženja Don podsjeća da se pitanje zakonitosti nameće, jer je kao glavni razlog uvođenja naknade od 1 KM navedeno povećanje finansijskih obaveza telekom operatera po pitanju plaćanja dozvola za korištenje radio-frekvencijskog spektra i investiranja u pripadajuću infrastrukturu, koja je nužna za pružanje kvalitetnih mobilnih širokopojasnih usluga.

Samim tim se, dodaje, postavlja logično pitanje da li građani treba da finansiraju i ulaganja telekomoperatera ili su zatajile institucije koje su mogle zabraniti “koncentraciju”.

U zakonu o konkurenciji jasno je definisano da su « Zabranjene koncentracije privrednih subjekata koje kao rezultat imaju značajno narušavanje efikasne tržišne konkurencije, na cijelom tržištu Bosne i Hercegovine ili na njenom značajnijem dijelu, a posebno kojima se stvara novi ili jača postojeći dominantni položaj». Samim tim, građani/potrošači u BiH nemaju mogućnost izbora, te im je ovom odlukom RAK, nereakcijom Konkurencijskog vijeća i Ombudsmana za zaštitu potrošača uskraćeno i osnovno potrošačko pravo zagarantovano zakonom o zaštiti potrošača -pravo na izbor je mogućnost izbora između više roba i usluga, po prihvatljivim cijenama i uz garanciju kvaliteta”, pojašnjava Marić.

Ističe na još jedan problem na koji su ukazali građani. Naime, iz fotografije u prilogu vidi se da je mobilni operater u toku jula mjeseca po dva različita osnova naplatio po 1 KM – kao naknadu za korištenje mobilne mreže i kao naknadu za korištenje mobilne mreže za period od 30 dana!

Ovo je nedopustivo, kaže Marić i nadležne institucije moraju reagovati: “Nije dovoljno što plaćamo prvog u mjesecu 1 KM, već i 30 u mjesecu plaćamo dodatnu 1 KM za korištenje mreže 30 dana. Tako da mrežarina nije 1 KM već 2 KM mjesečno. Mi svi kao potrošači moramo zahtijevati da imamo dostupan i razumljiv cjenovnik, da znamo šta koja usluga znači. Jer ako detajlnije pogledamo račune mobilne telefonije, jasno ćemo vidjeti koliko  «posebnih usluga» imaju,  kao npr. SMS+2 Usluga, Inicijalna SMS +4 Usluga, SMS+29 usluga i druge. Šta znače sve te usluge koje plaćamo, to nigdje nije objašnjeno. Sve je napisano i napravljeno na jedan jako nerazumljiv način, što narušava zaštitu potrosača od sva tri telekom operatera u našoj zemlji”.

Buka