U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak sa predstavnicima holandske fondacije “Bears in Mind“ koji se bave dobrobiti i zaštitom medvjeda širom Evrope.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Centra za životnu sredinu, Zavoda za zaštitu kulturno istorijskog nasljeđa RS, JPŠ “Šume RS“ – šumskog gazdinstva “Oštrelj“ Drinić, kao i predstavnici resora za šumarstvo, lovstvo i preradu drveta. Tema sastanka je bila formiranje prihvatilišta za medvjede u privrednom lovištu „Lom“ na području Drinića.

U okviru dolaska eksperata za zaštitu medvjeda u Republiku Srpsku, juče je organizovana terenska posjeta na lokaciju planiranog prihvatilišta u Driniću. Cilj posjete predstavnika fondacije “Bears in Mind“ je da se u zajedničkoj saradnji Ministarstva, JPŠ „Šume RS“, Centra za životnu sredinu i drugih zainteresovanih subjekata otpočnu aktivnosti projektovanja i realizacije osnivanja prihvatilišta za medvjede koje bi imalo ulogu regionalnog centra za zbrinjavanje ugroženih jedinki medvjeda kao i za turističke i edukativne svrhe.

Banjaluka.com