Početna BiH Ministarstvo finansija pripremilo izmjene i dopune Zakona o finansiranju bh. institucija

Ministarstvo finansija pripremilo izmjene i dopune Zakona o finansiranju bh. institucija

Na dnevnom redu su i izmjene Sporazuma o zajmu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i BiH u iznosu od 65 miliona eura za projekt “Vjetroelektrana Podveležje”, a bit će razmatran i Prijedlog odluke o dodjeli državne nagrade za sport za prošlu godinu.

Ministri bi trebali biti upoznati i o Informaciji o rezultatima istraživanja koja se odnosi na razloge neprovođenja cilja III Revidiranog akcijskog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma o temi “Očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i povijesti”.

Također na dnevnom redu su i prijedlozi mišljenja na zakone o sprečavanju sukoba interesa u institucijama, o izmjenama Zakona o zrakoplovstvu te o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama.

Ministarstvo civilnih poslova pripremilo je Izvještaj o provedenoj proceduri imenovanja direktora i zamjenika Agencije za lijekove i medicinska sredstva te Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog vijeća Agencije o čemu bi se također trebali izjasniti ministri.

Klix
Dental Studio Prijedor