Proizvođači mlijeka i Ministarstvo poljoprivrede pokušavaju da nađu zajedničko rješenje za povećanje mljekarske proizvodnje. Tim povodom ministar Savo Minić bio je u radnoj posjeti prijedorskim mljekarima. Farmer Dragan Baltić iz Trnopolja, koji ima oko 80 muznih krava, dnevno proizvede oko dvije hiljade litara mlijeka. On kaže da proizvodnju mlijeka na ekonomičnom nivou mogu održati samo podsticaji. “Mi koji se bavimo mljekarstvom mišljenja smo da nam treba premija za mlijeko i da bez nje ne može funkcionisati mljekarstvo. Podsticaji po muznoj kravi dobro bi došli, ali ako ne ostanu i podsticaji na mlijeko, to bi ukinulo ovu proizvodnju jer bi se farmeri opredijelili za varijantu krava-tele”, uvjeren je Baltić.

Među najvećim proizvođačima mlijeka u Republici Srpskoj je Jusuf Arifagić iz Trnopolja. On ističe da je zbog limitiranja podsticaja morao prepoloviti proizvodnju mlijeka pa umjesto tri miliona, godišnje proizvede oko milion i po litara. Arifagić se nada da će razgovori sa ministrom poljoprivrede donijeti konkretne rezultate i velikim proizvođačima omogućiti da nastave proizvodnju kroz takozvani stepenasti model podsticaja. „Zahvalan sam ministru kao čovjeku koji je pokazao razumijevanje za prijedlog o stepenastom modelu isplaćivanja podsticaja za mlijeko. Ako ne možemo dati više od 25 feninga za dva miliona litara onda za proizvodnju od tri miliona ili za onaj treći milion 20 feninga, za četvrti 15 i za peti milion litara mlijeka 10 feninga. Mislim da bi to bilo stimulativno i da bi kolege u RepubliciSrpskoj počele da dižu svoju proiozvodnju“, kaže Arifagić

Ministar poljoprivrede Savo Minić najavljuje da će proizvodnja mlijeka biti povećana i dodaje da se traže modaliteti koji bi omogućili velikim proizvođačima da nastave razvijanje. Ministar ističe da je najvažnije naći način kako istovremeno zaštititi najveće i najmanje proizvođače mlijeka. “Nemamo pravo niti želimo na bilo kakav način da zaustavimo razvoj mljekarstva u Repubici Srpskoj. Želimo da oni veliki koji su zamajac proizvodnje mljekarstva nastave sa proizvodnjom mlijeka, ali isto tako želimo da one koji rade isključivo za sebe i za članove porodičnog domaćinstva, za izdržavanje, zadržimo. Napominjem, novih je šest do sedam hiljada korisnika podsticaja u sistemu u Republici Srpskoj”, istakao je Minić.

Pomoć poljoprivrednim proizvođačima dolazi i iz gradskog budžeta. Gradonačelnik Slobodan Javor obećava da će tako biti i u narednom periodu, napominjući da se radi na povećanju podsticajnih stredstava. „Zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede pokušavamo da kroz podsticaje i subvencije pomognemo našim poljjoprivrednicima i proizvođačima mlijeka. Na taj način ostaje dosta sredstava da mogu uložiti u mehanizaciju. Jako je bitno da se ulaže u mehanizaciju i da se mehanizacija obnavlja. Kreira se budžet za narednu godinu i održaćemo sastanak sa našim poljoprivreddnicima da vidimo šta su prioriteti, a svakako ćemo pokušati da sredstva predviđena za njih povećamo sa 1.300.000 na 1.500.000 maraka“, naglasio je Javor.

Boraveći u radnoj posjeti prijedorskim farmerima, ministar Savo Minić je rekao da će Ministarstvo poljoporivrede u narednom periodu pomoći poljoprivrednim proizvođačima da osiguraju materijalno tehnička sredstva i proizvodnju. On je takođe obećao mnogo značajniju podršku domaćoj proizvodnji.

Kozarski