„Merhamet“ u Opštini Bosanska Kostajnica i ove godine je organizovao podjelu paketa s prehrambenim i drugim artiklima osobama lošijeg imovnog statusa.

Zahvaljujući dobročinstvu i donacijama humanih ljudi, „Merhamet“ svake godine povodom velikih islamskih praznika vrši podjelu humanitarnih paketa porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Pomenuti prehrambeni paketi u Bosansku Kostajnicu dopremljeni su iz Švedske, gdje su aktivisti i članovi Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“ koje djeluje na području ove skandinavske države, obezbijedili 60 paketa.