Merhamet” je osnovan 1913. godine u Sarajevu 02. februara. Prema riječima direktora Regionalnog odbora Merhamet Banja Luka Spahić Jasmina , tokom misije duge 110 godina “Merhamet” je u raznim historijskim okolnostima i periodima imao nemjerljivu ulogu u sprečavanju teških posljedica siromaštva i očuvanju ljudskog dostojanstva bošnjačkog naroda, ali i svih ostalih građana BiH kojima je pomoć bila potrebna.

“Danas ‘Merhamet’ predstavlja savremenu, dobro organiziranu humanitarnu organizaciju koja nastoji da kroz brojne projekte ublaži teško socijalno-ekonomsko stanje u BiH. ‘Merhamet’ je sve svoje kapacitete i infrastrukturu podredio pružanju pomoć najugroženijem stanovništvu BiH, bez obzira na vjeru i naciju.”- kazao je direktor Regionalnog odbora Merhamet Banja Luka Spahić Jasmin.

Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” danas je navršilo 110.godina postojanja i rada.

Svi “Merhametovi” regionalni odbori su obilježili 110.godišnjicu brojnim prigodnim humanitarnim aktivnostima na terenu, pripremanjem obroka za svoje korisnike uz razne dodatke i priloge, podjelom prehrambenih i higijenskih paketa i razne druge vrste pomoći, potom posjetama institucijama koje brinu o raznim ugroženim kategorijama građana te brojnim drugim aktivnostima.