Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić objavio je na Facebooku fotografiju ostataka junca, kojeg je medvjed napao u štali u Ilijašu, a ostatke ostavio u obližnjem potoku.

Delić je objavio da s ciljem zaštite građana i njihove imovine Ministarstvo privrede izdvaja deset hiljada KM za hranu divljači.

– Zbog velikih suša i nedostatka biljne hrane upadi medvjeda na farme su sve češći, a obzirom da je medvjed zaštićena vrsta jedini način da zaštitimo farmere i njihovu imovinu je da obezbijedimo dodatnu hranu u lovištima kako bismo ga zadržali dalje od naseljenih mjesta.

Na prijedlog Saveza lovačkih udruženja Kantona Sarajevo sufinansirat ćemo nabavku hrane s 10 hiljada maraka. Savez će za navedeni iznos kupiti hranu i ravnomjerno je podijeliti između lovačkih društava koja će hranu rasporediti po hranilištima u lovištima kojima gospodare.

Tokom prethodnog perioda medvjed je nanio materijalnu štetu farmerima s područja općina Vogošća, Hadžići, Stari Grad i Ilijaš, a na fotografiji su ostaci junca kojeg je medvjed danas napao u štali u Ilijašu, a ostatke ostavio u obližnjem potoku – napisao je Delić.