Da bismo opstali kao narodi i sačuvali veze sa domovinom – Bosnom i Hercegovinom, naša moralna obaveza je da sačuvamo svoj maternji jezik, vjeru, običaje i kulturu, kažu iz Saveza dopunskih škola BiH

Povodom 21. februara – Međunarodnog dana maternjeg jezikaSavez dopunskih škola Bosne i Hercegovine u dijaspori, sa sjedištem u Njemačkoj, u Stuttgartu, upućuje čestitke i izražava zahvalnost svim volonterima/volonterkama, nastavnicima/nastavnicama, koordinatorima/koordinatoricama, kulturnim i prosvjetnim radnicima/radnicama i aktivistima/aktivistkinjama BiH u dijaspori, posebno u SR Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Švicarskoj, Danskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji, Italiji, Turskoj, Holandiji, Belgiji, Norveškoj, Kanadi, Australiji, Kataru i SAD-a koji ulažu ogromne napore da mladi i djeca građana i građanki BiH u svijetu ne zaborave svoj maternji jezik.

image

Detalj iz bosanske škole u Stuttgartu

 

Ujedno, iz Saveza još jednom apeluju na nadležne u BiH da adekvatno regulišu oblast dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku za djecu građana/građanki BiH u dijaspori koja su izložena ubrzanoj asimilaciji.

– Asimilacija građana/građanki BiH u dijaspori u strana društva, posebno mladih i djece uveliko je u toku i prijeti da izgubimo cijele generacije mladih naraštaja. Da bismo opstali kao narodi i sačuvali veze sa domovinom – Bosnom i Hercegovinom, ma gdje u svijetu živjeli, naša moralna obaveza je da sačuvamo svoj maternji jezik, vjeru, običaje i kulturu. Jedan od načina za to su i dopunske škole BiH u svijetu na maternjem bosanskom jeziku i kulturne djelatnosti bh. asocijacija koje ćemo nastaviti podržavati, u okviru svojih mogućnosti, ali, bez adekvatnog uključivanja države u regulisanje ove oblasti, nije moguće postići bolje rezultate. Posebno u zemljama u kojima dopunsko obrazovanje na maternjem jeziku nije integrisano u domaći obrazovni sistem i u kojima sve zavisi od samoorganizovanja naših građana. Ono kako nam do sada pomažu predstavnici vlasti BiH, posebno zadnjih godina i posebno u nekim Ambasadama i Generalnim konzulatima BiH u svijetu, poput Generalnog konzulata BiH u Stuttgartu, bolje je da nam ne pomažu, kažu iz Saveza dopunskih škola BiH.

image

Haris Halilović, predsjednik Saveza DŠ BiH

Nastava u dopunskim školama BiH u SR Njemačkoj i većini drugih evropskih zemalja odvija se prema planu, programu i udžbenicima MCP-a BiH, a izvodi je nastavni kadar koji već živi u Njemačkoj.

– Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, apelujemo na naše građane i građanke u dijaspori, nemojte ostati po strani, nemojte zatvarati oči pred asimilacijom, nemojte se pravdati lošim odnosom države prema dijaspori, nemojte se hvaliti što ste loš prevodilac u razgovoru svoje djece i svojih roditelja, učinite ono što je do vas – upišite svoju djecu u bosanske dopunske škole, uključite se u projekat očuvanja maternjeg jezika i identiteta djece građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti! Jer, ako nestane naš jezik – nestat će i naš narod, kaže Haris Halilović, predsjednik Saveza dopunskih škola BiH.