Početna Svijet “Ljudi će morati da napuste Zemlju kako bi preživjeli”

“Ljudi će morati da napuste Zemlju kako bi preživjeli”

U studiji koju potpisuju naučnici iz SAD, Poljske, Kine i Indije navedeno je da će ljudi morati da odu sa Zemlje kako bi preživjeli buduće kataklizme.

Kako navode naučnici, u sljedećih 200 godina ljudska inteligencija mogla bi se razviti do tačke u kojoj bi postala “civilizacija tipa jedan” po Kardaševom modelu.

Riječ je o modelu osmišljenom 1964. godine koji procjenjuje koliko je civilizacija blizu osvajanja svemirskih prostranstava i međuplanetarnog putovanja.

Model se zasniva na različitim vrstama energije koju svaka civilizacija može da koristi i apsorbuje.

Za međuplanetarni život, neophodno je da ljudi nauče kako da iskorištavaju obnovljivu energiju.

“Civilizacija tipa jedan” jeste “planetarna civilizacija”, koja je naučila da koristi sve glavne izvore energije na svojoj planeti.

Ali, prema toj klasifikaciji, ljudi još nisu na tom stepenu, jer nisu u potpunosti ovladali nuklearnom i energijom iz obnovljivih izvora.

“Civilizacija tipa dva”, koja je nazvana “zvjezdana civilizacija”, podrazumijeva da čovječanstvo može prikupljati i pohranjivati svu energiju koju njena zvijezda ispušta.

“Civilizacija tipa tri”, odnosno “galaktička civilizacija”, može da prikuplja i upravlja energijom koju proizvodi cijela galaksija.

Čovječanstvo bi trebalo težiti tome da ostvari dramatičnu tranziciju u korištenju energije između 2020. i 2050. godine, odnosno što prije, kako bi riješilo barem najbitnije probleme na putu daljeg razvoja civilizacije, zapisali su naučnici u svom radu.

Ako čovječanstvo ispuni optimističke procjene koje su naučnici naveli u svojoj studiji, do “civilizacije tipa jedan” moglo bi doći do 2371. godine, u 24. vijeku, prenose naučni portali.