Početna Prijedorski region Ljubijski Tvek će graditi postrojenje za proizvodnju i skladište eksploziva

Ljubijski Tvek će graditi postrojenje za proizvodnju i skladište eksploziva

Tvornica eksploziva Tvek iz Ljubije namjerava graditi postrojenje za proizvodnju rudarskih eksploziva kao i skladište eksploziva u naselju Ljubija kod Prijedora, stoji na sajtu Vlade RS.
Do sada su proizvodnju eksploziva obavljali u prenamjenovanom objektu servisne radionice na lokalitetu Centralna rudišta rudnika RŽR Ljubija, na brdu Tomruci.

Rješenjem iz 2013. godine izdatog od strane Odjeljenja za prostorno uređenje grada Prijedora, dato je privremeno korištenje ovog prostora.

Povećanjem potražnje za ovim proizvodima i ograničenog perioda korištenja servisno-pogonske radionice u ove svrhe, preduzeće Tvek, koje je inače formirano osnivačkim ulogom sa RŽR Ljubija, odlučilo se za izgradnju objekata na novoj lokaciji.

Izabrana lokacija se nalazi u okviru eksploatacionog polja Centralnih rudišta rudnika Ljubija na odlagalištu jalovine površinskih kopova Litica na kojima je završena eksploatacija željezne rude.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 2017. godine izdalo Rješenje o saglasnosti na lokaciju na kojoj bi se gradili objekti u funkciji proizvodnje i skladištenja privrednog eksploziva.

Mašine i uređaji na kojima se sada vrši proizvodnja privrednog eksploziva će se dislocirati na novu lokaciju u novoizgrađene objekte, pri čemu će se zadržati postojeća tehnologija proizvodnje eksploziva.

Ovi eksplozivi su sigurni za upotrebu i pri proizvodnji, skladištenju i transportu zadovoljavaju sve sigurnosne i ekološke norme.

Rudarski institut Prijedor je izradio Prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu radi gradnje ovih objekata još 2017. godine, na osnovu koje je kasnije izdato Rješenje o obavezi provođenja procjene uticaja na životnu sredinu i izradi Studije uticaja.

Tveku su 2019. godine i izdati lokacijski uslovi. Sada je Tvek stupio u proceduru obnove lokacijskih uslova, a samim tim i obnove Prethodne procjene uticaja na životnu sredinu.

Inače, na godišnjem nivou tu bi se proizvodilo 5.000 tona ANFO eksploziva i 10.000 tona emulzionih eksploziva, prenosi ekapija.