Njemačka vlada dogovorila je nova pravila za useljavanje kvalifikovanih radnika. Nacrt zakona koji je usvojila u srijedu Njemačku treba da učini privlačnijom za stručnu radnu snagu.

FOTO: Pixabay

Pored raznih olakšica – kao što su spajanje porodice i priznavanje profesionalnih kvalifikacija – nacrt obuhvata uvođenje takozvane karte šansi, zasnovane na bodovnom sistemu.

Kriterijumi koji se uzimaju u obzir pri izračunavanju broja bodova su poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, godine i veze sa Njemačkom.

Karta šansi nudi i mogućnosti za probni rad ili honorarno zaposlenje. Dozvoljena je promjena u boravišnu dozvolu radi zaposlenja ili obrazovanja.

“Ovaj princip služi i za otvaranje novih mogućnosti za radnike koji ranije nisu mogli da nađu posao,” piše u nacrtu zakona. Uslovi za boravišnu dozvolu u svrhu traženja mjesta za obuku su znatno smanjeni.

“Posle pritiska koji je trajao godinama, Njemačka konačno dobija moderan zakon o imigraciji sa bodovnim sistemom zasnovanim na kanadskom modelu,” rekla je poslanica liberala u Bundestagu An-Veruška Juriš.

Liberali (FDP) su jedna od tri stranke vladajuće koalicije.

Međutim, i dalje je potrebno usaglašavanje druge dvije stranke sa FDP oko planirane reforme zakona o državljanstvu. Reformu ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer želi u paketu sa nacrtom zakona o useljavanju radnika.

Liberali nisu protiv toga da se u principu dozvoli dvojno državljanstvo i za građane koji nisu iz Evropske unije. Odobravaju i smanjenje minimalnog perioda boravka, obično sa osam na pet godina.

Sa ostalim zahtjevima za integraciju – jezikom i obezbjeđivanjem sopstvenih sredstava za život – liberali ne žele da prave bilo kakve kompromise i pristaju na manje izuzetaka.

DPA