Početna BiH Kvalitet umjesto norme odlučuje o radu tužilaca i sudija

Kvalitet umjesto norme odlučuje o radu tužilaca i sudija

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Evropska unija će u saradnji sa domaćim organima u narednom periodu značajnije insistirati na poboljšanju rada pravosuđa, rekao je “Nezavisnim” kredibilni izvor u evropskim institucijama.

Kako nam je rečeno, usvajanje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku BiH je tek prvi korak ka mnogo opsežnijim i dubljim mjerama koje će biti donesene tokom naredne godine.

Jedna od mjera koju je juče usvojio Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH, a uz značajan pritisak evropskih institucija, je donošenje potpuno novih kriterijuma za ocjenu rada nosilaca pravosudnih funkcija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je saopšteno, brojne novine su uvedene u ocjenjivanje i bodovanje rada tužilaca i sudija, te da bude kvalitet, umjesto kvantiteta i ispunjavanja norme.

“Ključna promjena u kriterijumima za ocjenjivanje je prebacivanje težišta ocjene rada sudija i tužilaca sa kvantiteta i ostvarene norme, kako je do sada bilo, na kvalitet. I tu sad imamo potpuno drugačiji način razmatranja, ubacili smo tzv. analitičko mišljenje o sadržaju i kvalitetu rada sudija”, rekao je Milan Tegeltija, predsjednik VSTS BiH.

Brus Berton, šef Misije OEBS-a u BiH, kaže za “Nezavisne” da se BiH i dalje bori sa preprekama ka ostvarenju pravičnog, efikasnog i nezavisnog pravosudnog sektora, u kojem nedostaje odgovornosti i transparentnosti.

“Pravosuđe je sve više izloženo napadima, kao i drugim, suptilnijim oblicima miješanja u njegovu nezavisnost. Imenovanja na pravosudne funkcije ne vrše se uvijek zasnovano na sposobnostima ili na transparentan način, dok mehanizmi ocjene efikasnosti i disciplinski mehanizmi koji su na snazi ne uspijevaju da osiguraju odgovornost nosilaca sudskih i tužilačkih funkcija. Fragmentirani zakonski okvir, nedosljedna primjena zakona, nedovoljna zaštita i podrška svjedoka i žrtava, kao i neadekvatne vještine za efikasno vršenje istraga i procesuiranje složenih krivičnih djela predstavljaju prepreku pravnoj sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom. To rezultira široko rasprostranjenim skepticizmom u javnosti u vezi sa transparentnošću i nepristrasnošću pravosuđa”, rekao je Berton. Dodao je da je za ispravljanje anomalija potrebno zahtijevati izmjene i dopune te usvajanje relevantnih politika djelovanja i poboljšanje zakonskog i institucionalnog okvira.

“Misija OSCE-a u BiH putem svog Programa praćenja sudskih postupaka prati rad na krivičnim predmetima u sljedećim oblastima: ratni zločini, uključujući predmete sa elementima seksualnog nasilja počinjenog u oružanom sukobu, trgovina ljudima, krivična djela počinjena iz mržnje i incidenti motivisani predrasudama, korupcija i organizovani kriminal te drugi oblici teških krivičnih djela”, rekao je on i dodao da će Misija OSCE-a u BiH nastaviti pratiti sudske postupke i da pruža podršku pravosudnim organima na svim nivoima.

U Izvještaju Evropske komisije o napretku BiH istaknuto je da je tokom 2018. ostvaren djelimičan napredak u pitanjima pravosuđa, ali da se reforme sprovode presporo.

“Korupcija je široko rasprostranjena i ostaje zabrinjavajući problem”, istakli su.

ASHA prodaja vozila