Početna Prijedorski region Kroz Projekat ” Pro budućnost” još dvije donacije

Kroz Projekat ” Pro budućnost” još dvije donacije

Kroz Projekat “Pro-Budućnost” Gradu Prijedor dodijeljene još dvije donacije humanitarne pomoći

Povodom novonastale situacije na koju je uticala pandemija virusa korona, kroz USAID-ov projekat “PRO-Budućnost” dodatno je aktivirana linija fonda za male lokalne inicijative, kako bi podržale lokalne zajednice radi zadovoljavanja potreba njihovog najugroženijeg stanovništva.
Grad Prijedor je aplicirao na poziv podrške opštinama/gradovima u borbi protiv COVID 19, a koji obuhvata humanitarnu donaciju u vidu repromaterijala i opreme za šivenje zaštitnih maski, sredstava za dezinfekciju i higijensko-prehrambenih paketa.
Kroz Koordinaciju nevladinih organizacija koje se bave socijalno-humanitarnim radom, prva donacija u vidu repromaterijala i opreme za šivenje zaštitnih maski uručena je 29.aprila Udruženju roditelja za djecu sa posebnim potrebama “Neven”, kao i pristigle dvije donacije, 11.maja , u vidu sredstava za dezinfekciju, koja su uručena Udruženju Roma Prijedor, i higijensko-prehrambenih paketa, koji su dostavljeni JU “Centar za socijalni rad”, kao koordinatoru raspodjele humanitarne pomoći, radi distribucije socijalno-ugroženim porodicama i licima u stanju socijalne potrebe. Tijelo za Koordinaciju nevladinih organizacija i udruženja koje se bave socijalno-humanitarnim radom čine predsjednik Skupštine Grada Prijedor, predstavnici Odjeljenja za društvene djelatnosti, Centar za socijalni rad, Gradska organizacija Crveni krst, i ostala udruženja i organizacije koja se bave socijalno-humanitarnim radom.
Projekat “PRO-Budućnost” provodi američka humanitarna organizacija CRS koja je sa Gradom Prijedor 2017. godine potpisala Sporazum o saradnji za period 2017-2022. godina, sa ciljem izgradnje povjerenja među građanima svih etničkih skupina u BiH, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Inače, Projekat PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) ima za cilj da građani BiH, ohrabreni ključnim uticajnim akterima, zagovaraju nove društvene promjene, koje bi rezultovale poboljšanjem kvaliteta života.

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila