Kozarac je još 60-ih godina prošlog vijeka izgubio status općine te je s Omarskom pripojen Prijedoru. Danas mještani Kozarca traže da im taj status bude vraćen. Uvjete, tvrde, ispunjavaju. Ali, bez statusa – pomaka, kapitalnih ulaganja ni razvoja nemaju. Odavno nemaju ni hitnu pomoć, ni ambulantu. Već dvadeset godina, kažu mještani, trpe ignorantski odnos Grada i traže da im se na ovaj način omogući da sredstva koja daju u državni budžet makar djelimično vrate.

Kozarac ispunjava sve ekonomske, administrativne i privredne uvjete da bude zasebna općina, a na taj bi se način, ističu, lakše dalje razvijali i osigurali ostanak mladih.

Sead Čirkić član je Inicijativnog odbora za općinu Kozarac. Prema njegovim riječima, u pitanju oko 2.500 zaposlenih i nekoliko firmi koje spadaju u segment srednjih, sa po stotinjak zaposlenih.

Tvrde da u posljednih dvadeset godina nijedan kapitalni projekt nije realiziran u Kozarcu i da su sve lokalne puteve izgradili sami, uz podršku dijaspore.

„Mi sa 33 posto učestvujemo u budžetu Grada Prijedora, a dobijemo oko 0,01 posto. To je najveći problem što se mi moramo boriti za sredstva koja nam pripadaju“, ističe Hamdija Joldić, član Inicijativnog odbora za općinu Kozarac.

Odbornik u Skupštini Grada Prijedora Mesud Trnjanin (SDA) objašnjava: „To je jedan od najvećih razloga – ako se određena sredstva uplaćuju u određeni bužet, očekuje se da se ta sredstva proporcionalno i vrate. Nažalost, to do sada nije bio slučaj kod nas“.

Od 20.000 stanovnika, samo je desetak zaposleno u organima uprave – i to na pozicijama direktno vezanim za mjesnu zajednicu. Krajem godine zatvara se i posljednja banka, a odavno nemaju službu hitne pomoći ni ambulantu.

„Za hitnu pomoć moramo zvati Omarsku, a znamo šta je ta Omarska uradila nama i koliko je Kozarčana prošlo kroz taj koncentracioni logor“, navodi Joldić. Dodaje da imaju i problema sa strujom – čim padne malo kiše ili snijega, nestane električne energije.

Inicijativu su u Gradsku upravu Prijedora predali prije dvije godine, ali su dva skupštinska zasjednja prekinuta da ova tačka ne bi bila razmatrana.

„Kako stvari stoje, mislim da se neće maknuti sa mrtve tačke. Ono što je bitno naglasiti, za razliku od omarske inicijative, mi smo podnijeli zahtjev za formiranje općine Kozarac, koja će biti u sastavu grada Prijedora“, precizira Trnjanin.

Kako je inicijativa Omarske gotovo realizirana, a kozarska povučena, vjeruju da je na djelu politika i svoja će prava tražiti dalje – preko enitetskih i državnih institucija.

 

Federalna