Predstavnici Gradske uprave održali su sastanak sa upravom “Kosomosa” a.d. Banjaluka zbog blokiranog računa pomenutog preduzeća usljed dugovanja za komunalnu naknadu.

“Grad je pokazao razumijevanje za probleme tog preduzeća, te su u tom pravcu doneseni i određeni zaključci, među kojima i taj da se ‘Kosmos’ obrati gradu sa prijedlogom sporazuma o plaćanju duga u ratama, uz obezbjeđenje mjenicama”, kazao je Goran Bundalo, šef Odsjeka za pravna pitanja.

Po zaključenju ovog sporazuma, kako je naveo, Gradska uprava bi odblokirala račun “Kosmosa”.

“Takođe je bilo razgovora i o mogućnosti da Gradska uprava otkupi od ‘Kosmosa’ zemljište koje je u vlasništvu tog preduzeća, a na kojem je izgrađena rejonska kotlovnica, o čemu bi trebalo da odlučuje Skupština grada  po prethodno sprovedenom postupku, a od koje naknade bi ‘Kosmos’ mogao izmiriti dugovanja gradu koja iznose preko 500.000 KM”, pojasnio je Bundalo.

Na sastanku je istaknuto, kako on kaže, da i dalje ostaje otvoreno pitanje smještaja srednje Medicinske škole u prostorijama “Kosmosa”, a u čije rješavanje se mora uključiti nadležno ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srpske.

“Grad je izlazio u susret ‘Kosmosu’ i odgađao naplatu svojih potraživanja po osnovu komunalne naknade, koju to preduzeće ne plaća blagovremeno, jer kako navode, njima se ne plaća tržišna vrijednost zakupa za prostorije koje koristi Medicinska škola”, podsjetili su iz Gradske uprave.

Iz tog preduzeća su naveli da će po potrebi pokrenuti i sudski postupak za naplatu fakturisanih zakupnina školi u iznosu od preko 800.000 KM i zatražiti iseljenje škole, što zahtijeva pažnju i hitnu reakciju nadležnih republičkih institucija.