Početna BiH Košarac “namješta” šefa kabineta za direktora NOS BiH

Košarac “namješta” šefa kabineta za direktora NOS BiH

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac ovih dana “namješta” svog šefa kabineta Nemanju Pandurevića za generalnog direktora Nezavisnog operatora sistema BiH (NOC BiH).

Radi se o energetskoj instituciji na nivou BiH, čiji akcionari su dvije vlade Republike Srpske i Federacije BiH. Nezavisni operator sistema BiH upravlja kompletnim elektroenergetskim sistemom, kao i razmjenom električne energije sa susjednim sistemima u regionu.

Za izbor novog generalnog direktora nedavno je raspisan konkurs, a dogovorom koalicionih partnera na nivou BiH, SNSD, SDA i HDZ, ova funkcija je pripala SNSD-u, a interni dogovor je napravljen i između dvije vlade Republike Srpske i Federacije BiH da to mjesto pripadne Srbima.

Kako BN saznaje, za popunu tog mjesta zadužen je ministar Staša Košarac, koji je prethodnih dana vršio pritisak na određene kadrove elektroenergetske struke da ne konkurišu, a oni koji su to i učinili morali su da povuku dokumenta iz konkursne procedure.

Prema našem izvoru, zainteresovani za tu funkciju iz te institucije bili su izloženi prijetnjama i ucjenama da ne konkurišu, a jedini koji je to učinio je aktuelni direktor Milodrag Košarac, koji je, kako saznajemo, pod pritiskom ministra Košarca povukao dokumenta iz konkursne procedure.

Jedini kandidat koji je ostao u trci za generalnog direktora te elektroenergetske institucije na nvou BiH je pravnik Nemanja Pandurević, koji je šef kabineta ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca.

Tako umjesto struke i stručnih kadrova na funkcije se postavljaju podobni i poslušni ljudi.

U raspisanom konkursu se za poziciju generalnog direktora traži visoka stručna sprema iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije da ima značajno iskustvo i stručnost u oblastima prenosa električne energije, usluga električne energije, pravnog restrukturiranja i reformi elektroenergetskog sektora, privatizacije, finansija, računovodstva, konkurentnosti, tržišta, regulacije ili potreba korisnika prenosne mreže za uslugama električne energije.

Takođe, treba da ima i najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega najmanje pet na rukovodećim mjestima.

Koje kvalifikacije za tu funkciju Pandurević ima nije poznato, osim što je šef kabineta ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske poslove BiH Staše Košarca.

Pandurević je za šefa kabineta, po mnogima, kontraverznog Staše Košarca došao iz Uprave Zavoda za udžbenike Republike Srpske.