Početna Vijesti Klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši: Ukopani otac...

Klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši: Ukopani otac do sina, brat do brata

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Vedrom polju u Hambarinama danas je klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši.

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su ostaci uglavnom ekshumirani na Korićanskim stijenama.

Najmlađe žrtve koje su ove godine ukopane su mladići koji su u momentu kada su ubijeni imali svega 19 godina Samir (Sadika) Garibović, Emir (Kemala) Đonlagić i Suad (Mehe) Kljajić. Suad će biti ukopan zajedno sa svojim ocem Mehom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najstarija žrtva koja je ukopana ove godine je Bećir (Adema) Bešić, koji je rođen 1931. godine.

Ove godine konačni smiraj našli su i otac i sin Elezović Hajrudin i Jasmin, braća Edin i Emir Elezović te Fahrudin Elezović.

Zajedno su ukopani i otac i sin Šerif i Zafir Bajrić te braća Zulić, Mirsad i Suad, braća Jakupović, Armin i Dedo, braća Grabić Mustafa i Vejsil, te braća Sivac, Nedžad i Edin.

Nakon kolektivne dženaze, posmrtni ostaci žrtava bit će ukopani u različitim mezarjima, a u skladu sa željama njihovih porodica.

Najveći broj žrtava, 68 njih, ukopan je u šehidskom mezarju Kamičani, dok su ostali ukopani u šehidskim mezarjima Čarakovo, Hambarine, Bišćani, Skela, Rizvanovići te šehidskom mezarju Dabovci u Kotor-Varoši.

Žrtve koje su ove godine ukopane nakon kolektivne dženaze u Prijedoru su:

 1. Zulić (Latif) Nedžad (1970.)
 2. Zulić (Uzeir) Mesud (1966.)
 3. Balić (Selim) Jusuf (1951.)
 4. Beriša (Smail) Razim (1964.)
 5. Čolić (Muho) Hamdija (1961.)
 6. Muretčehajić (Hase) Idriz (1958.)
 7. Zulić (Alija) Mirsad (1961.)
 8. Zulić (Alija) Suad (1965.)
 9. Bajrić (Ramo) Šerif (1941.)
 10. Bajrić (Šerif) Zafir (1971.)
 11. Mujkanović (Redžep) Fahrudin (1963.)
 12. Sivac (Ibrahim) Merzuk (1961.)
 13. Šljivar (Halil) Omer (1963.)
 14. Sikirić (Smail) Mesud (1966.)
 15. Hodžić (Redžep) Rasim (1955.)
 16. Mujkanović (Esad) Senad (1971.)
 17. Grabić (Meho) Mustafa (1969.)
 18. Grabić (Meho) Vejsil (1971.)
 19. Bešić (Adem) Bećir (1931.)
 20. Jezerkić (Avdaga) Ahmet (1952.)
 21. Kahrimanović (Fehim) Dursum (1958.)
 22. Bešić (Meho) Nihad (1971.)
 23. Kešić (Hasan) Senad (1964.)
 24. Blažević (Hamdija) Ahmet (1962.)
 25. Garibović (Sadik) Samir (1973.)
 26. Bašić (Muharem) Rasim (1941.)
 27. Mehmedagić (Bećo) Ale (1951.)
 28. Jakupović (Mustafa) Armin (1967.)
 29. Jakupović (Mustafa) Dedo (1950.)
 30. Trnjanin (Ibrahim) Zijad (1946.)
 31. Bešić (Muhamed) Nihad (1966.)
 32. Kahrimanović (Edhem) Almir (1963.)
 33. Mrkalj (Omer) Himzo (1942.)
 34. Salihović (Hilmo) Nedžad (1970.)
 35. Kapetanović (Mustafa) Alija (1970.)
 36. Ališić (Mehmed) Edin (1966.)
 37. Turkanović (Hamdija) Suad (1960.)
 38. Sivac (Munib) Nedžad (1971.)
 39. Sivac (Munib) Edin (1966.)
 40. Sivac (Šefik) Kasim (1968.)
 41. Krivdić (Zijad) Muharem (1971.)
 42. Fazlić (Refik) Almir (1960.)
 43. Mujkanović (Murat) Fadil (1940.)
 44. Bešić (Smajo) Nedžib (1954.)
 45. Pervanić (Omer) Mesud (1956.)
 46. Crnić (Derviš) Uzeir (1937.)
 47. Tadžić (Ibrahim) Zijad (1953.)
 48. Hegić (Avdo) Mesud (1955.)
 49. Vehabović (Miralem) Mirsad (1966.)
 50. Pervanić (Zaim) Mustafa (1942.)
 51. Kuburaš (Ćazim) Sabahudin (1971.)
 52. Elezović (Kasim) Fahrudin (1947.)
 53. Elezović (Salih) Hajrudin (1947.)
 54. Elezović (Hajrudin) Jasmin (1971.)
 55. Elezović (Muharem) Emir (1970.)
 56. Elezović (Muharem) Edin (1968.)
 57. Medić (Hilmija) Šefik (1949.)
 58. Muranović (Salih) Samir (1968.)
 59. Garibović (Emin) Zuhdija (1966.)
 60. Čejvan (Hasan) Alija (1950.)
 61. Čejvan (Ibrahim) Zijad (1967.)
 62. Mahmuljin (Arif) Ibrahim (1963.)
 63. Garibović (Osman) Šefik (1957.)
 64. Hrnić (Mumin) Harun (1967.)
 65. Kulašić (Mustafa) Husein (1970.)
 66. Muretčehajić (Jusuf) Edin (1971.)
 67. Kadirić (Meho) Zuhdija (1959.)
 68. Jaskić (Jasim) Fehret (1960.)
 69. Kulašić (Omer) Abaz (1950.)
 70. Krivdić (Mehmed) Nihad (1953.)
 71. Đonlagić (Kemal) Emir (1973.)
 72. Kljajić (Ahmet) Meho (1954.)
 73. Kljajić (Meho) Suad (1973.)
 74. Jakupović (Rešid) Ibrahim (1954.)
 75. Oruč (Osman) Refik (1970.)
 76. Gutić (Hasan) Mirsad (1968.)
 77. Avdić (Sulejman) Rasim (1939.)
 78. Bešić (Hamid) Zilhad (1941.)
 79. Blažević (Sulejman) Šerif (1947.)
 80. Softić (Edhem) Ekrem (1963.)
 81. Blažević (Sejdo) Džemal (1970.)
 82. Čolić (Đemal) Hasan (1971.)
 83. Kararić (Emin) Zebir (1945.)
 84. Kararić (Ahmet) Isak (1959.)
 85. Šljivar (Imšir) Omer (1960.)
 86. Blažević (Avdo) Elvir (1972.)
ASHA prodaja vozila