Tokom nastave na daljinu i skraćenih časova zbog pandemije virusa korona učenici su imali manje vremena za usvajanje novih nastavnih lekcija. Pedagozi poručuju da je sada momenat da se kroz dodatne aktivnosti nadoknadi ukoliko je nešto propušteno u prethodnoj školskoj godini.

U osnovnim školama kažu da je nastava na daljinu, a potom i skraćivanje časova bilo najbolje rješenje koje je doneseno preko noći sa ciljem da učenici ne prekidaju školovanje tokom pandemije.

Pedagog u Osnovnoj školi Petar Kočić, Zoran Mršić kaže da su analizirali stanje na polovini prvog polugodišta.

“Od 1.023 učenika koja su ocjenjena ove godine imamo najveći broj učenika, njih 157 koji su ostvarili nedovoljan uspjeh, iako je to riječ o jednoj ili dvije ocjene na osnovu kojih je izvedena nezvanična zaključena ocjena”, rekao je on.

Psiholog u Ugostiteljsko-ekonomskoj školi Prijedor, Dražena Mršić kaže da je motivacija učenika za školske aktivnosti iz godine u godinu sve manja, a da je pandemija jedan od razloga za to. Navodi da učenici ne koriste situaciju sa pandemijom kao izgovor za izostanak sa časova.

“Mi imamo čak situacije kada učenici prikrivaju simptome da bi došli na nastavu jer su svijesni koliki je negativni uticaj korona izvršila u smislu njihovih socijalnih odnosa”, tvrdi ona.

kozarski