Početna BiH Kajganić: Formiran predmet zbog obilježavanja 9. januara, Tužilaštvo ne može zabraniti okupljanja

Kajganić: Formiran predmet zbog obilježavanja 9. januara, Tužilaštvo ne može zabraniti okupljanja

Glavni tužilac Tužilašva BiH komentirao je šta ta pravosudna institucija može učiniti kada je riječ o krivičnoj prijavi zbog obilježavanja 9. januara kao neustavnog Dana RS-a.

Nakon što je 9. januar uprkos odluci Ustavnog suda BiH ponovno obilježen kao Dan RS-a, formiran je predmet u Tužilaštvu BiH po prijavi boračkih udruženja i on je dodijeljen u rad postupajućem tužiocu.

“Želim da javnost informišem da smo mi prošle godine dobili prijave od nekoliko i vladinih i nevladinih organizacija, udruženja koja su prijavila isto tako neizvršavanje odluke Ustavnog suda kad je u pitanju Dan Republike Srpske i postupjaući tužilac je u junu 2022. donio naredbu o nesprovođenju istrage o navedenom predmetu smatrajući da je odluka Ustavnog suda formalno izvršena činjenicom da je ukinut član koji je tretirao da je 9. januar Dan RS-a”, kazao je Kajganić za FTV.

Istakao je da je odluka formalno izvršena te da je to naveo i Ustavni sud u svom izvještaju o radu.

“Ustavni sud u svom izvještaju navodi da odluka suštinski nije izvršena. Postupajući tužilac koji je radio na navedenom predmetu po prijavi iz 2022. godine je uzeo u obzir i stavove Suda BiH koji su veoma bitni u predmetu tzv. referenduma koji je proveden 2016. godine kada je referendumsko pitanje glasilo ‘da li ste za to da 9. januar bude praznik RS-a’ i u tom predmetu Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv četiri člana tadašnje komisije za provođenje referenduma, međutim Sud BiH je odbio navedenu optužnicu smatrajući da nema dokaza da su navedena lica počinila krivično djelo”, objasnio je glavni državni tužilac.

Kajganić je također istakao kako želi upoznati javnost da po pravilima Ustavnog suda BiH u situacijama kada pojedine odluke Ustavnog suda nisu izvršene, sud donosi rješenje i precizira ko je bio obavezan da izvrši navedenu odluku i da konstatuje da odluka nije izvršena te takva rješenja dostavlja Tužilaštvu BiH.

Kajganić pojašnjava da krivično djelo neizvršenja odluka Ustavnog suda navodi da službena lica u državnim institucijama BiH koja ne izvršen navedenu odluku čine krivično djelo.

“U tom predmetu odluka je bila da se ukida član Zakona o praznicima RS-a koji precizira da je 9. januar navedeni praznik i ta odluka je izvršena samom objavom u Službenom glasniku i taj član više ne važi. To je ono što su tužioci tretirali u prethodnim odlukama i na osnovu čega su donosili odluke”, kazao je.

Ističe da Tužilaštvo ne može zabraniti okupljanja niti Tužilaštvo odlučuje o tome ko se i kada okuplja.

“Za Tužilaštvo je veoma bitna odluka koja se odnosila na provođenje referenduma 2016. jer je veoma bitno naglasiti da je tada u tom predmetu Ustavni sud donio privremenu mjeru kojom je zabranio provođenje referenduma. Tužilaštvo BiH je u tom predmetu provelo istragu i podiglo optužnicu protiv članova komisije koji su ipak i uz zabranu, radili na provođenju referenduma, međutim Sud BiH je smatrao da nema dokaza da su navedena lica počinila navedeno krivično djelo između ostalog zato što je i Ustavni sud naveo da je Narodna skupština dužna da ne provede navedeni referendum. Narodna skupština to nije uradila”, zaključio je Kajganić za FTV.