Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor je odgoarajući na jedno u nizu pitanja odbornika na početku 27.sjednice Skupštine grada rekao da će uskoro biti nastavljeni radovi na sportskim dvoranama u Omarskoj i na Urijama.

On je naveo da su za Omarsku obezbijeđena sredstva i da će u narednih 10-15 dana biti raspisan teder.
“Čim se odabere najpovoljniji ponuđač mi ulazimo u radove i cilj nam je da u što kraćem periodu, s obzirom na to da imamo obezbijeđena sredstva, realizujemo ovaj projekat koji se dugo čeka i vrlo je bitan za Omarsku”, rekao je Javor.
On je pojasnio da je dvorana na Urijama specifičan projekat i da za njen završetak treba puno sredstava, te da se sa raspoloživim sredstvima može izvršiti asfaltiranje platoa ispred i oko dvorane kako bi se osposobili poslovni prostori koji se tamo nalaze.

“S obzirom na to da u ovom momentu nismo u mogućnosti da obezbijedimo velika sredstva za završetak dvorane, mi smo se potrudili na neki način da sagledamo situaciju i otprilike milion maraka iz klirinškog duga je ostalo neutrošeno, samim tim gledamo šta možemo da uradimo za taj iznos”, rekao je Javor.
On je istakao da je svima bitno da ovaj projekat ugleda svjetlost dana.

Nakon aktuelnog sata odbornici su razmatrali prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih obaveza i potraživanja utvrđenim po godišnjem obračunu Grada Prijedor za 2022.godinu.Odbornici Skupštine grada usvojili su odluku o otpisu zastarjelih potraživanja u iznosu od 1,2 miliona KM, a otpisane su i zastarjele obaveze u iznosu od 350.000 KM. Riječ je o dugovanjima koja sigurno neće biti naplaćena, te su zato i otpisana , izjavila je Maja Kunić, načelnik Odjeljenja za finansije.
” Po Zakonu o obligacionim odnosima , zastarjela su potraživanja za koja su izdate fakture, a nisu naplaćene do tri godine. Opšta zastara nastaje poslije deset godina. Kada je riječ o potraživanjima za neplaćene fakture, ona se uglavnom odnose na Teritorijalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu. Kada je riječ o opštoj zastari, to se najviše odnosi na rješenja koja je izdavalo Odjeljenje za prostorno uređenje za građevinska zemljišta i rente”, pojasnila je Kunićeva.

Odbornici Skupštine grada Prijedora danas su jednoglasno usvojili odluku o davanju na korištenje zemljišta i sportskih i rekreativnih objekata.
Gradonačelnik Slobodan Javor rekao je da je do sada ova oblast bila regulisana ugovorima između Gradske uprave i sportskih kolektiva na dvije, tri, pet ili deset godina, gdje nisu imali svi jednak pristup “nego kako je ko s kim bio dobar”.

“Želim da budemo pravični koliko možemo, a odluka se, po potrebi, može mijenjati. Samo, ne može niko zarobiti teren”, rekao je Javor na sjednici.
On je naveo da je bilo situacija da korisnik zaključa pristup objektu, da ne održava, da ga uništava i da onemogućava korištenje djeci.
“Onima koji to rade korištenje će biti onemogućeno”, poručio je Javor, istakavši da je ovo prvi put da se ova oblast uređuje u Skupštini grada na ovakav način.
Odlukom je predviđeno da se zemljište i objekti sa pratećom infrastrukturom daju na korištenje bez naknade, nakon podnesenog zahtjeva, uz dostavu neophodne dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova.

U slučajevima da se više klubova, organizacija ili udruženja obrati sa zahtjevom za dodjelu na korišćenje istog zemljišta ili objekta izgrađenog za potrebe obavljanja sportskih aktivnosti i sadržaja, s njima se prethodno mora postići sporazum o načinu zajedničkog korištenja koji će biti sastavni dio ugovora o korištenju.
Zemljište i objekti se daju na korištenje na dvije godine, uz mogućnost produženja, a korisnik ne može vršiti promjenu namjene, pristupati uređenju nepokretnosti niti ih davati u podzakup drugima, bez saglasnosti grada.

Udruženja od posebnog interesa za grad

Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas odluku kojom je 11 nevladinih organizacija dobilo status udruženja od interesa za grad.
Status su dobili Udruženje penzionera, “Gradski hor”, “DON”, Astronomsko društvo “Sirijus”, Regionalno udruženje distrofičara, Udruženje za očuvanje tradicije, Udruženje dijabetičara, Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize, “Altruist”, “Anemona” i “Psiholuminis”.
Na konkurs prijavilo još pet udruženja, ali da su odbijena zbog nepotpune dokumentacije.
Riječ je o Udruženju roditelja sa četvoro i više djece “Roda”, SKUD “Dr Mladen Stojanović”, Međuopštinskoj organizaciji saveza slijepih i slabovidih, Udruženju “Optimisti” i Aeroklubu “Prijedor”.
Status udruženja od interesa za grad Prijedor dodjeljuje se udruženjima na osnovu njihovog istorijskog, kultorološkog, multietničkog, teritorijalnog i socijalno-humanitarnog rada, a koja svojim aktivnostima i projektima pružaju odrđene usluge stanovništvu i na taj način se prepoznaju kao partneri grada i gradskih javnih ustanova u zadovoljavanju potreba građana.

Naknada za članstvo u upravnim odborima

Naknada članovima upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač grad Prijedor ne može biti veća od 300 KM mjesečno, propisano je odlukom koju su danas usvojili odbornici Skupštine grada.
Naknadu određuje upravni odbor, a za njih se ne može isplatiti prije nego što se isplate plate zaposlenima.Gradska uprava neće izdvajati posebna sredstva za ove naknade i kao osnivač ne preuzima na sebe nikakve obaveze vezane za njihovu isplatu, navodi se u odluci.
Odbornici su danas imenovali Odbor za žalbe grada Prijedora na period od četiri godine, kao i odluku prema kojoj predsjedniku i članovima Odbora pripada mjesečna neto nadoknada za rad od 250 KM.
Skupština grada imenovala je Miloša Marjanovića za direktora Doma zdravlja, Tatjanu Brdar za direktora vrtića “Radost”, a Safira Karahodžić za direktora Centra za prikazivanje filmova. Svi oni su prethodno bili vršioci dužnosti direktora u ovim ustanovama.
Za vršioca dužnosti direktora gradske Turističke organizacije imenovana je Dijana Aramanda, a razriješena Lejla Muslimović.
Sa dnevnog reda povučen je prijedlog imenovanja vršioca dužnosti načelnika novoosnovanog Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine