Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas novi Javni poziv za isplatu finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u rs, koji će biti otvoren do 31. decembra.

Kako se navodi u saopštenju, Vlada Republike Srpske želi na ovaj način da pruži mogućnost svim nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece, koji će u međuvremenu steći uslove za prijavu na javni poziv rođenjem djeteta, ali i onima koji su imali formalno pravne prepreke prilikom prijave na prethodni javni poziv, da ostvare pravo na isplatu finansijske pomoći u iznosu od 750 KM. To pravo ostvariće od momenta ispunjenja uslova propisanih javnim pozivom.

Uslovi javnog poziva ostaju isti. Jedan od roditelja četvoro i više djece finansijsku pomoć može ostvariti ako:

– je nezaposlen,– ima četvoro ili više djece, od kojih je najmlađe dijete u dobi do 18 godina života,

– ima državljanstvo Bosne i Hercegovine / Republike Srpske (entitetsko državljanstvo Republike Srpske),

– ima mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i teritoriji Brčko distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske, na dan stupanja na snagu odluke i

– ne nalazi se u evidenciji JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske kao korisnik nekog od prava iz dječije zaštite.

Kako se napominje, korisnici koji su već ostvarili ovo pravo prijavivši se na javni poziv koji je bio otvoren od 21. septembra do 21. oktobra ne treba ponovo da se prijavljuju, a njihovo pravo na isplatu finansijske pomoći od 750 KM na mjesečnom nivou važi do kraja ove godine.

Popunjen zahtjev, sa neophodnom dokumentacijom, šalje se poštom Ministarstvu porodice, omladine i sporta, na adresu: Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, Banjaluka.

Zahtjev za isplatu finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: www.vladars.net -> ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Dokumenti -> Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansijsku pomoć nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

 

Ministarstvo porodice, omladine i sporta do sada je isplatilo finansijsku pomoć za 3.280 korisnika za šta je izdvojeno 2.460.000 KM.

Agencije