Prijedor je jedna od trinaest lokalnih zajednica u BiH koje je Evropska unija odabrala za implementaciju projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu”. Cilj ovog projekta je da se osnaži civilno društvo kako bi aktivnije učestvovalo u donošenju odluka, kao i jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva. Predviđeno je da se za trinaest BH lokalnih zajednica u naredne tri godine izdvoji 3.069.000 evra. Lokalne zajdnice sufinansiraju 24 posto od iznosa odabranih projekata koje kandiduju organizacije civilnog društva. S ciljem upoznavanja predstavnika organizacija civilnog društva sa detaljima projekta i uslovima prijavljivanja, u skupštinskoj sali danas je održana javna rasprava na temu prioritetnih oblasti koje će biti obuhvaćene javnim pozivom. Oblasti se odnose na kulturu, sport, podršku mladima, socijalnu zaštitu i inkluziju, ekologiju i zaštitu životne sredine i odgovor na pandemiju kovida 19. Javni poziv za organizacije civilnog društva biće objavlјen na zvaničnom sajtu Grada Prijedora i u „Kozarskom vjesniku“, 24. decembra 2021. godine, a trajaće do 31. januara 2022. godine.