fbpx

Izvještaj o vodostaju rijeke Sane, Gomjenice i Miloševice

U toku noći došlo je do pada vodostaja rijeke Sane za oko 30 cm tako da trenutnoiznosi oko 425 cm. Obzirom na smanjen priliv voda od topljenja snijega u slivnom području inizak nivo intenziteta padanja kiše očekujemo dalji pad vodostaja u narednom periodu

Vodostaji rijeka Gomjenice i Miloševice su ispod kritičnog nivoa i iste neugrožavaju stambene objekte i komunikacije u zoni ovih vodotoka.

Još uvijek je značajno prisutstvo pivršinskih voda tako da je i dalje u zonamazahvaćenih poplavom zaplavljeno je oko 100 stambenih objekata kao i značajan diopoljoprivrednih površina

Usled prodora plavnih voda i dalje je u prekudu put Prijedor – Bišćani

U toku predhodnog dana službe zaštite i spasavanja su bile u funkciji kako usmislu praćenja stanja tako i preduzimanja potrebnih mjera zaštite .

TVJ je u zoni naselja Gomjenica predhodnog dana vršila ispumpavanja površinskevode koja je prijetila da prodre do objekta osnovne škole u Gomjenici.

U toku dana neophodno ja da svi subjekti uključeni u zaštitu i spasavanjekontinuirano izvršavaju zadatke a u skladu sa potrebama stanovništva i prema planovimazaštite od poplava i prama utvrđenim mjerama i zaključcima Gradonačelnika Grada Prijedoraza stanje redovne odbrane od poplava.

U zonama koje su bile zahavćene poplavom a u kojima je došlo do povlačenja plavnihvoda potrebno je:

– Da komunelno preduzeće, „Komunalne usluge“ Prijedor, Dom zdravlja Prijedor, AD„Vodovod“ Prijedor, Teritorijalna vatrogasna jedinica i drugi subjekti pristupe sprovođenju mjera asanacije terena i otkalanjanje posljedica poplave zonamakoje su bile zahvaćene poplavom

– U organizaciji TVJ izvršiti ispumpavanje vode prema utvrđenim prioritetima aprioritetno iz stambenih objekata i objekata javnih preduzeća ib ustanova

– Prema ukazanim potrebama izvršiti radove sa mehanizaciom kako bi se omogućilopovlačenje vode iz poplavljenih zona.

 

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila