fbpx

Izvještaj o hidrološkoj situaciji i mjerama zaštite od poplava na području grada Prijedora

Na bazi praćenja stanja vodostaja rijeka  i hidrološke situacije na području grada Prijedora može se konstatovati sljedeće:

  1. Gradonačelnik grada Prijedora i Odsjek za civilnu zaštitu su dana 08.05.2019.godine od strane Republičke uprave civilne zaštite područno odeljenje Banja Luka dobili upozorenje na meteo alarm vezano za padavine po kojem modeli Republičkog meteorološkog zavoda ukazuju na mogućnost intenzivnih padavina u periodu od 12. do 15.05.2019 godine. kao i na mogućnost pojave poplave na području grada Prijedora.
  2. Odmah po dobijanju ovog upozorenja Gradonačelik grada Prijedora kao komandant Gradskog štaba za vanredne situacije je stupio u kontakt sa svim subjektima zaštite i spasavanja na području grada Prijedora i naložio preduzimanje mjera  kontinuiranog praćenja stanja vodostaja kao i preduzimanja drugih preventivnih i pripremnih mjera za zaštitu od poplava.
  3. Na bazi naloženih mjera od strane Gradonačelnika, Odsjek za civilnu zaštitu, Teritorijalna vatrogasna jedinica i drugi subjekti zaštite i spasavanja su preduzeli mjera pripravnosti i pripreme za zaštitu od poplava, a prije svega u pripremi mehanizacije i vreća sa pijeskom.
  4. Dosadašnji nivo padavina na slivnom području rijeke Sane nije značajnije uticao na porast vodistaja većih vodotoka na području grada Prijedora. Međutimintenzivne padavine uzrokuju rast manjih bujičnih vodotoka prije svega rječice Puharska a vlažnost zemljišta doprinosi pojavi površinskih voda pogotovo na podvodnom i nižem terenu.
  5. U narednom periodu sve službe zaštite i spasavanja na području grada Prijedora će funkcionisati u stanju pripravnosti i praćenja stanja vodostaja a u slučaju pogoršanja stanja Gradski štab za vanredne situacije će preduzimati sve potrebne mjera zaštite od poplava u skladu sa Planom zaštite od poplava na području grada Prijedora.

 

Šef Odsjeka, Dušan Vranješ

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila