Početna Vijesti Izvještaj o hidrološkoj situaciji i mjerama zaštite od poplava na području grada...

Izvještaj o hidrološkoj situaciji i mjerama zaštite od poplava na području grada Prijedor

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvještaj o hidrološkoj situaciji i mjerama zaštite od poplava na području grada Prijedora za dan 12.05.2019.god.(23,00)
1.Usled intenzivnih padavina u popodnevnim časovima dana 12.05.2019.godine na području Кozare došlo je do naglog rasta nivoa vodostaja rijeke Miloševive i Puharske tako da je došlo do zaplavljivanja oko 200 stambenih objekata i presijesanja putnih komunikacija u zoni ovih vodotoka.
2. Imajući u vidu navedenu situaciju Gradonačelnik grada Prijedora je zakazao sjednicu Gradskog štaba za vanredne situacije koja je održana dana 12.05.2019. godine u 21,30 časova.
3. Na bazi izvještaja o stanju na terenu i ugroženosti značajnog broja objekata od poplave u zonama naselja Topolik, Vrbice Donji Orlovci,Raškovac, Čejreci , Puhardka i dr. Gradski šrab za vanredne situacije je donio sljedeće zaključke:
– Proglašava se prvi stepen pripravnosti za zaštitu od poplava na području grada Prijedora.
– Nalaže se Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici i drugim subjektima zaštite i spasavanja preduzimanje mjera zaštite i spasavanja u zonama ugroženpssti od poplava prema iskazanim potrebama na terenu a prije svega na pružanja pomoći u slučajevima potreba evakuacije stanovništva i životinja.
– Preduzeti operativne aktivanosti i angažovanje mehanizacije i ljudstva na postavljanju vreće pijeska radi sprečavanja prodora plavnih voda u stambene objekte u zonama zahvaćenim poplavom.
– Od strane Policijske uprave Prijedor izvršiti zabranu odvijanja saobraćaja na saobraćajnicama koje su zaplavljene u zonama zahvaćenih poplavom.
– Preduzeti i druge potrebne mjere zaštite od poplava prema iskazanim potrebama stanovništva u zonama zahvaćenih poplavom.
– Obavezuje se Odsjek za civilnu zaštitu da kontinuirano prati stanje viodostaja i stanje na terenu i da blagovvremeno obavještava Gradski štab za vanredne situacije i predlaže preduzimanje potrebnih mjera zaštite od poplava.

ASHA prodaja vozila