Za isplatu dječjeg doplatka u ovoj kalendarskoj godini osigurano je 100.000 maraka iz budžeta Unsko-sanskog kantona, saopštili su iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK.

Prema riječima Murisa Halkića, resornog ministra, ova socijalna davanja su prvi put uvedena prije dvije godine, a u prošloj godini u ove svrhe je isplaćeno 96.300 maraka za ukupno 230 korisnika.

Zakonom je regulisano da dodatak mogu ostvariti djeca do navršene 15. godine koja imaju prebivalište u Unsko-sanskom kantonu i redovno pohađaju nastavu.

Takođe, kada je riječ o kriterijumima isplate, ovom zakonskom prinadležnošću obuhvaćene su porodice s ograničenim prihodima, dok jedino djeca kod koje je utvrđen invaliditet u procentu višem od 90 odsto ostvaruju ovo pravo bez obzira na mjesečne prihode porodice.

Vlada je planirala i 1,5 miliona maraka za naknade porodiljama, čime se pokušava nastaviti pronatalitetna i politika.

Istovremeno, u skladu s finansijskim mogućnostima, pokušaće se izmiriti dio dugovanja iz ranijih godina za neisplaćene porodiljske naknade, a ovaj dug iznosi oko pet miliona maraka.

„Mogu samo konstatovati kako su ova dugovanja naslijeđena, da su veoma velika i da smo u značajnom problemu. Na nama je da se suočimo s tim i da pokušamo naći adekvatno rješenje kako bismo ih makar djelimično izmirili“, kazao je Halkić.

Inače, ukupna dugovanja Vlade USK prema socijalnim kategorijama iznose više od deset miliona maraka.