Početna BiH Ista kazna za jednog ili 100 radnika na crno

Ista kazna za jednog ili 100 radnika na crno

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministarstvo finansija Republike Srpske pripremilo je novi Zakon o poreskom postupku RS u kojem je predvidjelo istu kaznu za poslodavce koji zapošljavaju jednog ili više radnika na crno.

Prekršaj zbog nepodnošenja prijave u Jedinstveni sistem regulisan je članom 119 koji propisuje da će se kaznom od 10.000 do 30.000 KM kazniti uplatilac doprinosa – pravno lice ako ne podnese prijavu za registraciju radnika.

Fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu će se za isti prekršaj kazniti sa 3.000 do 9.000 KM.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U poslovnoj zajednici smatraju da treba uvesti kaznu za svakog neprijavljenog radnika, a ne za sve njih zbirno.

„Na veliki broj neprijavljenih radnika ovo su male kazne“, kaže Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS.

Zakonom je regulisano i zastarijevanje dugova. Naime član 85 propisuje da se utvrđena obaveza može naplatiti prinudno ili sudskim putem u roku od deset godina od dana izvršnosti prijavljene poreske obaveze, odnosno od dana pravosnažnosti rješenja o plaćanju poreskih obaveza.

„Izuzetno od rokova zastarjelosti propisanih ovim zakonom, pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastarijeva“, definisano je novim Zakonom.

Trivić ističe da je problem što se godinama vuku dugovi iz privatizovanih preduzeća, te da treba naći način da se otpišu nenaplativi dugovi.

Ističe da predloženi zakon ima i dobrih strana u dijelu koji pojačava snagu Poreske uprave za kontrole i stvara mogućnost da se ozbiljnije uhvati u koštac sa utajama, ukrštanjem podataka o imovini, utvrđivanjem prometa na više načina…

Capital

ASHA prodaja vozila