Početna BiH Iseljavanje dolazi na naplatu – padaju prihodi od ličnih karata i registracije...

Iseljavanje dolazi na naplatu – padaju prihodi od ličnih karata i registracije vozila

Iseljavanje stanovništva iz Bosne i Hercegovine postaje sve vidljivije u različitim vrstama pokazatelja. Tako je zabilježen i pad prihoda po osnovu izdavanja ličnih dokumenata i registrovanih vozila.

Iseljavanje stanovništva sve više uzima danak, pa je u prvom kvartalu ove godine došlo do drastičnog pada prihoda od izdatih ličnih karata, pasoša i registracije vozila. U Izvještaju o izvršenju budžeta Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2021. godine, vidljivo je da su neporeski prihodi za 20 odsto niži od očekivanih. Kao osnovni razlog u Ministarstvu finansija i trezora BiH vide pad prihoda od ličnih i putnih isprava.

U prvom kvartalu prošle godine od prihoda na osnovu izdavanja ličnih i putnih isprava prikupljena su 4 312 771 konvertibilna marka, dok je u prvom kvartalu ove godine taj prihod pao na 3 783 223 marke.

Od registracije vozila u BiH u prva tri mjeseca prošle  godine prikupljeno je 1.382.902 КМ   dok je u istom periodu ove godine iznos spao na 816.416 КМ.

Pored prisustva virusa korona koji je sprečavao građane da mijenjaju dokumenta, kažu u opoziciji, ovi podaci pokazuju i da je u Bosni i Hercegovini sve manje stanovništva, što dovodi do  pada  neporeskih prihoda.

Ovakvi podaci otvaraju dodatna pitanja, kažu ekonomisti: koliki je stvarni stepen migracija stanovništva u inostranstvo i da li će pad nivoa prikupljenih prihoda natjerati institucije da se konačno zabrinu za demografsku budućnost Bosne i Hercegovine.

Zanimljivo je da  je od zahtjeva za prestanak državljanstva u prvom kvartalu ove godine prikupljeno 385 hiljada maraka. Građanin Bosne i Hercegovine koji se odriče domaćeg, a stiče državljanstvo drugih zemalja mora da uplati 800 konvertibilnih maraka, odnosno 500 maraka ako uzima državljanstvo republika bivše Jugoslavije.. Kada se uzme prosjek, ispada da je 10 osoba svakog radnog dana u prvom kvartalu ove godine zatražilo brisanje iz knjige državljanstva.

BN