Kroz zapadni Balkan prošlo je oko 1,4 miliona migranata, naveli su iz Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i dodao da je situacija i dalje promjenjiva jer se mješoviti migracioni tokovi i trendovi u regionu mijenjaju u kontinuitetu.

”Zajedno sa izazovima povezanim sa pandemijom virusa korona, to je otkrilo potrebu za poboljšanim podacima i dokazima, ali i za pomoći i rješenjima za migrante”, naveli su iz IOM-a.

IOM i Ambasada Norveške u BiH pokrenuli su dvogodišnju inicijativu za pružanje odgovora na mješovite migracione tokove na zapadnom Balkanu, a njen cilj je da se ojačaju sposobnosti vlada i relevantnih aktera da pruže pomoć u zaštiti migranata.

glassrpske