Početna Biznis Imamo šansu da kao građani konačno preuzmemo energiju u svoje ruke

Imamo šansu da kao građani konačno preuzmemo energiju u svoje ruke

Sutra će u Trebinju biti održana prva javna rasprava o Zakonu o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske i ovo je prilika za građane da utiču na energetsku budućnost.

Povodom prve javne rasprave na Nacrt Zakona o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske koja će se održati sutra u Trebinju, Centar za životnu sredinu poziva javnost da se uključi u ovaj proces, jer je riječ o Zakonu od izuzetnog javnog značaja.

Javne rasprave biće održane i u Istočnom Sarajevu, Bijeljini i Banjaluci, a detalji o vremenu i lokaciji su dostupni na linku.

Pored učešća na javnim raspravama, građani imaju priliku da učestvuju u kreiranju ovog Zakona dostavljanjem komentara i prijedloga Ministarstvu industrije i energetike do 11. novembra do kada je na javnom uvidu i na taj način utiču na na energetsku, ekonomsku i ekološku budućnost naše zemlje.

Trenutni Zakon o obnovljivim izvorima energije (OIE) i efikasne kogeneracije je favorizovao komercijalne proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora, a ne građane i zajednice kao proizvođače i potrošače koji plaćaju naknadu za OIE.

Iz Centra kažu da građani do sada nisu bili u prilici da ostvare bilo kakva prava i podsticaje za proizvodnju energije za sopstvene potrebe, a ovaj novi nacrt uvodi te mogućnosti, iako je u velikoj mjeri još uvijek naklonjen komercijalnim proizvođačima. Upravo su javne rasprave pravo mjesto gdje građani mogu svojim učešćem i prijedlozima promijeniti pravac podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

„Ovo je prilika za demokratizaciju energije, jer prvi put kao građani imamo mogućnost da se uključimo u proizvodnju i potrošnju i da pritom tražimo podsticaje za sebe, umjesto da podstičemo samo komercijalne investitore. Trenutna energetska kriza koja pogađa Evropu samo je pokazatelj koliko zapravo ovisimo o fosilnim gorivima i velikim kompanijama koje vrše monopol i pravo je vrijeme i šansa da sada kao građani/ke konačno preuzmemo energiju u svoje ruke“, istakla je Majda Ibraković, koordinatorica programa Energija i klimatske promjene iz Centra za životnu sredinu.

Pojašnjava da se uvođenjem kategorija kupac-proizvođač i zajednica obnovljive energije otvaraju mogućnosti za građane i lokalne zajednice da proizvode energiju iz obnovljivih izvora za sopstvene potrebe i da na taj način ostvare korist za sebe i društvo u cjelini.

“Međutim, prava koja ovaj novi nacrt Zakona daje komercijalnim proizvođačima su i dalje daleko veća od onih koje daje svojim građanima. Upravo iz tog razloga, važno je da se građani uključe i daju komentare kako bi obezbijedili veća prava i mogućnosti za novac koji izdvajaju. Vrijeme je da naknadu koju plaćamo počnemo i da koristimo za sopstvenu proizvodnju i potrošnju obnovljive energije”, naglasio je Viktor Bjelić iz Centra za životnu sredinu.

Iz Centra za životnu sredinu apeluju na građane da reaguju i utiču na promjene nacrta Zakona o OIE zahtijevajući:
• Ukidanje garantovane otkupne cijene za sva postrojenja OIE koji proizvode električnu energiju;
• Ukidanje svih podsticaja za mala i velika hidroenergetska postrojenja koja nisu u vlasništvu Zajednice obnovljivih izvora;
• Mjere podsticaja za investiciona ulaganja u građansku energiju (kupac-proizvođač i zajednica obnovljive energije) i preusmjeravanje dijela prikupljenih naknada za OIE u subvencionisanje investicija u OIE za vlastite potrebe (proizvodnju i potrošnju);
• Informisanje, besplatne savjetodavne usluge i obuke za podsticanje kupaca-proizvođača i zajednica obnovljive energije (zadruge, stambene zajednice i sl) za OIE projekte u kojima sve koristi ostvaruje primarno zajednica odnosno društvo u cjelini;
• Ulaganja u sisteme mjerenja neto potrošnje, pametne mreže i razvoj kapaciteta za skladištenje energije;
• i sve drugo što smatrate održivim, pravednim i opravdanim.

Više informacija o prijedlozima za izmjene nacrta Zakona o OIE možete pronaći na www.ekobih.net