fbpx

I dalje bez izvođača radova za održavanje puteva

Aktuelni čas na nastavku 20. zasjedanja prijedorske gradske Skupštine protekao je u znaku pitanja koja su uglavnom vezana za infrastrukturu. Prije svega se to odnosi na puteve, a na pitanje kada će se sanirati makadamski put u Gornjim Babićima, gradonačelnik Milenko Đaković  je podsjetio da problem predstavlja još uvijek nezavršena tenderska procedura. Problem je u sukobu dva preduzeća, koja svojim žalbama koče odabir izvođača radova, i čeka se da situaciju razriješe nadležni organi, napomenuo je Đaković. – Nažalost, cijeli Prijedor  ima problem, prije svega oni dijelovi sa makadamnskim putevima. To je zato što nemamo izvođača radova. Tender koji smo objavili još u maju i dalje nije završen.

Mi ubrzano tražimo rješenje za taj problem, jer prema zakonskim normama nemamo mogućnost da regulišemo to pitanje, pošto ulaganje novca mimo kriterijuma  koji su propisani nije moguće – pojasnio je gradonačelnik. Postavljeno je i pitanje izgradnje ulične rasvjete u pojedinim dijelovima Prijedora. Moglo se saznati da je u toku priprema za tender potpune rekonstrukcije rasvjete na teritoriji grada. To podrazumijeva ugradnju LED tehnologije, kojom bi se postigle značajne uštede, a učinio bi se i važan ekološki pomak. Od novca dobijenog planiranim uštedama trebalo bi se krenuti u dodatno proširenje sistema ulične rasvjete. Ipak, radiće se o proširenju koje bi išlo do trenutnog nivoa utroška električne energije, jer budžet ne može imati veću potrošnju po ovom osnovu, napomenuo je gradonačelnik.

Dental Studio Prijedor
ASHA prodaja vozila