Početna BiH Hrvatska nastavlja pripreme za gradnju odlagališta nuklearnog otpada

Hrvatska nastavlja pripreme za gradnju odlagališta nuklearnog otpada

Hrvatska nastavlja sa aktivnosti koje će dovesti do skladištenja radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori, u neposrednoj blizini granice sa BiH, odnosno Republikom Srpskom, a tim povodom danas je potpisan novi ugovor koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije, bezbjednosnih i studija uticaja na životnu sredinu.

Ugovorom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izradu idejnog glavnog projekta, studije izvodljivost, projekta i popratne dokumentacije i provođenje s tim povezanih aktivnosti, kao i dobijanje lokacijske i građevinske dozvole.

Predviđena je i izrada i revizija Bezbjednosne studije i pripadajućih izvještaja za sve faze uspostavljanja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Iz Fonda su naveli da sve ove aktivnosti zavise jedna od druge i nadopunjuju se, a sprovodiće se u periodu od 36 mjeseci.

Kao podloga za provođenje koristiće se rezultati dobijeni istraživačkim radovima na lokaciji Centra i mjerenja radioaktivnosti.

Uspostavljanjem Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na tehnološki siguran, ekološki prihvatljiv i organizacijski učinkovit način zbrinuti su nisko i srednje radioaktivni otpad, naveli su iz Fonda.

Kako pojašnjavaju, riječ je o otpadu koji u prvom redu potiče iz Nuklearne elektrane “Krško”, u manjem obimu iz naučno-istraživačkih instituta, medicinskih ustanova i industrijskih postrojenja koji će se skladišti isključivo u čvrstom stanju, dok gasoviti i tekući otpad neće biti skladišteni u sklopu Centra.