Početna Kultura Gradu Prijedoru dodijeljeno priznanje “Lider u podršci razvoja potencijala mladih”

Gradu Prijedoru dodijeljeno priznanje “Lider u podršci razvoja potencijala mladih”

U organizaciji krovnih tijela za omladinska pitanja u BiH (Omladinski savjet Republike Srpske, Vijeće mladih FBiH i Vijeće/Savjet mladih Brčko Distrikta), Gradu Prijedoru je u Sarajevu, pored još četiri lokalne zajednice u BiH, dodijeljeno priznanje Lider u podršci razvoja potencijala mladih.

Predstavnicima ambasada, međunarodnim nevladinim organizacijama, NVO u oblasti poboljšanja položaja mladih i medijima, predstavljene su aktivnosti gradova i opština koje potvrđuju ukupan doprinos unapređenju položaja mladih, na osnovu kojih kriterijuma je i Grad Prijedor, dobio priznanje.

Ovo je, prije svega , odlična prilika za prezentaciju i upoznavanje sa stranim donatorima. Grad Prijedor dobio je mogućnost predstavljanja svojih aktivnosti u omladinskom sektoru i posvećenosti mladima za koju je opredijeljena Gradska uprava.
Međunarodna zajednica bitan je faktor u finansiranju projektnih aktivnosti i važno je da lokalne zajednice postave prioritete i predstave svoje potrebe i način rada kako bi ostvarili saradnju kojom bi rješavali realne problem mladih, prije svega , zapošljavanje i zdrave stilove života.

“Ovo priznanje je potvrda da je Grad Prijedor na dobrom putu kada je u pitanju briga o mladima i da će rezultati biti vidljivi u periodu koji je ispred nas. Koristim priliku da pozovem mlade ljude, da se aktivno uključe i participiraju u omladinskom angažmanu u našem gradu, jer jedino tako, zajedno, možemo postići fenomenalne rezultate i kreirati zadovoljavajući životni ambijent”, izjavio je Ognjen Vukojević, kojem je ispred Gradske uprave uručeno priznanje.

ASHA prodaja vozila