Početna Prijedorski region Gradski štab za vanredne situacije – prvi paket ekonomskih i socijalnih mjera

Gradski štab za vanredne situacije – prvi paket ekonomskih i socijalnih mjera

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 01.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeći:

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu razvoj situacije oko borbe suzbijanja širenja korona virusa, odnosno proglašenja vanrednog stanja u RS, BiH, zemljama regiona i Evrope, nesumnjivo je da ekonomija i stanovništvo trpi ogromnu štetu.

Odgovarajući na potrebe privrednika i građana, Grad Prijedor donosi prvi paket ekonomskih i socijalnih mjera (interventnih) koje su u nadležnosti Gradske uprave Prijedor:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

– Grad Prijedor će izvršiti subvencionisanje plaćanja komunalne takse na firmu (komunalne takse za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama) za sve preduzetnike sa područja Grada Prijedora koji plaćaju ovu taksu, za sve mjesece kojima je Zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora bio zabranjen rad.

– Grad Prijedor će izvršiti subvencionisanje plaćanja komunalne takse za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe (komunalne taksa za korišćenje prostora na javnim površinama) za sve preduzetnike sa područja Grada Prijedora koji plaćaju ovu taksu, za prva tri mjeseca sezone, a kojima je Zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora bio zabranjen rad.

– Dio sredstava iz Budžeta Grada Prijedor, namijenjenih za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, usmjeriće se u skladu sa posebnim Programom, na podršku povećanja proljetne sjetve na teritoriji Grada Prijedora u 2020. godini.
– Biće kreiran elektronski upitnik koji će do 30.04.2020. godine moći popuniti svi preduzetnici i poslovni subjekti sa područja Grada Prijedora, čiji je cilj da se prikupe podaci na osnovu kojih će Gradska uprava Grada Prijedora pripremiti novi paket mjera podrške lokalnim poslovnim subjektima.

– Grad Prijedor, apeluje na privatne zakupovdace i pružaoce usluga od opšteg ekonomskog interesa, da obezbijede olakšice poslovnim subjektima čije je poslovanje trenutno ugroženo, a pogotovo za poslovne subjekte kojima je zbog, kako republičkih, tako i gradskih zaključaka potpuno zabranjen rad.

– Roditelji, čija djeca koriste usluge JU Dječiji vrtić “Radost” Prijedor, usluge smještaja i čuvanja djece za mart mjesec 2020. godine izvršiće plaćanje u iznosu od 50% ukupnih troškova, a u potpunosti se oslobađaju plaćanja usluga smještaja i čuvanja djece za april mjesec 2020. godine.

– Socijalno ugroženim licima i drugim licima u stanju potrebe, licima starijim od 65 godina, nemoćnim osobama, te licima sa invaliditetom i trudnicama, biće omogućena dostava namirnica tokom cijelog kriznog perioda, a putem lanaca dostave koji već funkcionišu kroz akciju “Budimo humani” i kroz akcije GO Crvenog krsta i Centra za socijalni rad Prijedor.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije.

Broj: 02-sl-18-2/20
Datum: 01.04.2020. godine

KOMANDANT

Milenko Đaković

ASHA prodaja vozila