Početna Prijedorski region Gradski štab za vanredne situacije -proglašeno stanje vanredne odbrane od poplava

Gradski štab za vanredne situacije -proglašeno stanje vanredne odbrane od poplava

dav
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora održanoj dana 14.05..2019.godine donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE1.Nivo rijeke Sane dostigao nivo od 460 cm što predstava kotu vanredne odbrane od poplava što je uzrokovalo zaplavljivanje oko 200 stambenih objekata u naseljima Tukovi, Raškovac, Gomjenica i Brezičani..2.Proglašava se stanje vanredne odbrane od poplava na području grada Prijedora.3.Nalaže se svim subjektima za zaštitu i spasavanje da kontinuirano izvršavaju zadatke zaštite i spasavanja u skladu sa potrebama stanovništva i prema planovima zaštite od poplava i prema utvrđenim mjerama i zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije.4.Izvršiti pojačano angažovanje kapaciteta, mehanizacije i ljudstva na postaljanju privremenih nasipa i dostavu vreća za pijesak na svim kritičnim mjestima.5.Zahtjeva se od Republičke inspekcije za vodoprivredu da hitno utvrdi stanje zaštitnih vodoprivrednih objekata na Ribnjaku “Saničani” i drugim zaštitnim vodoprivrednim objektima ( branama ) na području Grada i da o tome ovbavijesti Gradski štab za vanredne situacije.6.Nalaže se AD”Vodovod” I Domu zdravlja Prijedor da pojačano prate stanje higijenkse ispravnosti vode za piće, preduzmu potrebne mjere zaštite i da blagovremeno obavještava Gradskoi štab za vanredne situacije i predlaže potrebne mjere za obezbjeđenje higijenske ispravnosti vode za piće.7.Nalaže se direktorima obrazovnih institucije na području grada Prijedora – osnovnih i srednjih škola da na bazi postojećeg stanja predlože nadležnom ministarstvu mjere radi donošenja odluke o obustavi nastave za području ugroženom poplavom.8.Obavezuje se Odsjek za civilu zašttu da kontinuirano prati stanje vodostaja i stanje na terenu i da blagovremeno Gradskom štabu za vanredne situacije predlaže preduzimanje potrebnih mjera zaštite i spasavanja.

prijedorgrad.org

Tekst se nastavlja ispod oglasa
ASHA prodaja vozila