Početna Prijedorski region Gradonačelnik razgovarao sa članovima Izborne posmatračke misije

Gradonačelnik razgovarao sa članovima Izborne posmatračke misije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković razgovarao je sa predstavnicima Izborne posmatračke misije BiH , dugoročnim posmatračima Tomasom Leskeom i Zanetom Venkourovom.

Naime, Ured OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) zvanično je 28.avgusta otvorio misiju za posmatranje izbora na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 7. oktobar. Uspostavljanje misije je uslijedilo nakon zvaničnog poziva od strane vlasti u zemlji.
Misiju vodi ambasador Peter Tejler i sastoji se od glavnog tima od 12 izbornih stručnjaka sa sjedištem u Sarajevu i 22 dugoročnih posmatrača koji će biti raspoređeni širom BiH, u timovima od po dva posmatrača. Pored toga, ODIHR će zatražiti od država članica OEBS-a da obezbjede 300 kratkoročnih posmatrača da prate postupke na dan izbora.
Misija će posmatrati izbore da bi se utvrdilo da li su u saglasnosti sa obavezama OEBS-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore, kao i sa nacionalnim zakonodavstvom. Posmatrači će pažljivo pratiti proces registracije birača, aktivnosti kampanje, rad izborne administracije i relativnih državnih organa, zakonodavstvo vezano za izbore i njegovo sprovođenje, kao i rješavanje sporova vezanih za izbore. U okviru posmatranja, misija će takođe pratiti medijsu pokrivenost kampanje.
Tokom nadgledanja, misija će se sastati sa predstavnicima državnih i etničkih vlasti, izborne administracije i političkih partija, kao i sa pojedinačnim kandidatima. Takođe će se sastati sa predstavnicima civilnog društva, medija i međunarodne zajednice.
Na dan izbora posmatrači će pratiti otvaranje biračkih mjesta, glasanje, brojanje glasačkih listića i sabiranje rezultata. Za dan izbora posmatračka misija ODIHR-a će se pridružiti naporima sa delegacijama Parlamentarne skupštine OEBS-a, Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i parlamentarne skupštine NATO-a.
Izvještaj o preliminarnim nalazima i zaključcima će biti objavljena na dan nakon izbora. Završni izvještaj o posmatranju čitavog izbornog procesa objavit će se približno dva mjeseca nakon završetka izbornog procesa.
Misija ODIHR za posmatranje izbora i misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini djeluje odvojeno u okviru svojih nadležnosti.

ASHA prodaja vozila