Početna Prijedorski region Gradonačelnik o najavi prodaje RŽR LJubija

Gradonačelnik o najavi prodaje RŽR LJubija

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je , povodom saglasnosti koju je Vlada Republike Srpske dala Investiciono-razvojnoj banci za prodaju akcija Rudnika željezne rude “Ljublja” putem aukcije i reakcije Sindikalne organizacije “Arcelor Mittal” i Konfederacija sindikata da se u ovu aktivnost treba da aktivno uključi i grad Prijedor, izjavio slijedeće:

-Ponovo je pokrenuto pitanje prodaje državnog kapitala u RŽR Ljubija i grad Prijedor , a i zaposleni u okviru “ArcelorMittala”i RŽR “Ljubija” već duže vremena razgovaraju o ovom pitanju i mi svi imamo zajednički stav i smatramo da bi Vlada Republike Srpske, sada kada je preduzela potpunu odgovornost za prodaju državnog kapitala RŽR “Ljubija”trebalo da u Odluci o načinu i uslovima prodaje državnog kapitala RŽR “Ljubija” definiše određena pitanja.
– Svi radnici u “Arselor Mitalu” plaše se da će ostati bez posla, izvjesno je da ispitivana ležišta na području Omarske imaju uslove za eksploataciju u narednih pet do šest godina, a dalje nisu rudišta istražena. Mi vjerujemo da na području Prijedora ima još dodatne željezne rude koja nije istražena,a posebno na kopovima RŽR ” Ljubija”.
Znači, mi nismo protiv prodaje državnog kapitala, ali smo u više navrata pisali Vladi Republike Srpske da , u ovoj navedenoj odluci treba da definišu koje su to kompetencije, kao i reference koje bi potencijalni kupci trebalo da ispunjavaju, a to je , prije svega, da ispunjavaju uslove da mogu da eksploatišu željeznu rudu na rudištima u Ljubiji, jer udruživanjem nalazišta u Ljubiji i Omarsko?, rudarenje u Prijedoru bi se produžilo najdalje do 2031. godine , što je velika vremenska razlika u odnosu na samu eksploataciju željezne rude rudnika u Omarskoj.
Zato je grad Prijedor, u svim dopisima koje je upućivao Vladi Republike Srpske, skretao pažnju da se stvore takvi uslovi da se mogu kandidovati kupci koji ispunjavaju ove uslove i reference. Pošto do sada još uvijek nismo došli do zvaničnog dokumenta Odluke Vlade Republike Srpske o načinima i uslovima prodaje državnog kapitala u RŽR “Ljubija” ne možemo komentarisati dok ne dobijemo taj dokument, ali svakako naglašavamo da je od izuzetnog interesa građana Prijedora da se ove kompetencije i reference ispune od strane kupaca koji bi kupili taj državni kapital sa namjerom da se rudarenje koje je tradicionalno u Prijedoru nastavi što duže, a da se stvore uslovi da se provedu nova istraživanja da bi se dokazalo da ima ili nema dodatno željezne rude na ovom području.
Samo na taj način, bi bile zadovoljene sve pretpostavke i mogućnost zapošljavanja novih radnika i produženje rada zaposlenim u ” Arcelor Mitalu” u rudnicima Omarskoj ,a prije svega, bili bi ispunjeni uslovi da to ne može da kupi neko ko bi ušao u neke alternativne namjere, koji bi spriječili dalje rudarenje u Prijedoru, a mnoge ljude ostavili bez posla”.