Zahvaljujući novom zakonu koji je stupio na snagu u Njemačkoj, državljani BiH koji žive u Njemačkoj i stekli su uslove za dobijanje njemačkog državljanstva, više se neće morati odricati bh. državljanstva.

Veliki dio onih koji su se do sada odricali državljanstva BiH to su činili jer je to bio jedini način da dobiju njemačko. Nakon što BiH i Njemačka potpišu novi sporazum, to više neće biti praksa i bivši državljani BiH će moći vratiti i to državljanstvo.

Iz debate u Bundestagu koja je vođena povodom usvajanja ovog zakona, u praksi će se desiti da će građani BiH koji budu podnijeli zahtjev u skladu s novim zakonom morati čekati više od godinu dana da postupak bude riješen. Naime, kako je objašnjeno, do sada je procedura trajala oko godinu dana, ali se usvajanjem ovog zakona očekuje povećan priliv novih zahtjeva, što će značajno usporiti cijeli proces.

To bi moglo dati vremena BiH da pokrene proceduru potpisivanja sporazuma s Njemačkom jer BiH bi trebalo da bude u interesu da ne gubi svoje državljane usljed birokratskih procedura.

U Kabinetu Denisa Zvizdića, zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, rekli su nam da je on predsjedavajućem Nebojši Radmanoviću podnio poslaničku inicijativu da se inicira da se ovaj postupak obavi. Prema ovom dokumentu koji su nam proslijedili, Zvizdić traži da ovo tijelo od Ministarstva civilnih poslova BiH zatraži da pokrene proceduru zaključivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu između BiH i Njemačke.

Naime, on se poziva na odredbu Ustava BiH po kojoj državljani BiH mogu imati državljanstvo druge države pod uslovom da postoji bilateralni ugovor između dvije zemlje. Zvizdić ističe da je zbog dosadašnjih odredaba u njemačkim zakonima 30.000 bh. državljana moralo da se odrekne bh. državljanstva.

“Član 14. Zakona o državljanstvu BiH propisuje olakšani prijem u državljanstvo bivšim državljanima BiH pa u slučaju zaključivanja ovog sporazuma ponovni prijem u državljanstvo BiH ne bi bio uslovljen odricanjem od državljanstva SR Njemačke”, piše Zvizdić u inicijativi Radmanoviću.

U Bundestagu ističu da, u principu, Njemačka neće imati ništa protiv da bh. državljani koji su se odrekli svog državljanstva pokrenu postupak da ga ponovo dobiju.

“Da li možete dobiti svoje staro državljanstvo kojeg ste se morali odreći zavisiće od pravnog postupka zemlje vašeg porijekla. Prema njemačkom pravu, od 27. juna 2024. godine kada je novi zakon stupio na snagu pravno gledano ništa više ne stoji na putu tome”, kažu oni.

Na stranici jedne njemačke pravne kancelarije ističu da ako su državljani treće zemlje podnijeli zahtjev za njemačko državljanstvo i pokrenuli postupak istupanja iz državljanstva matične zemlje prije stupanja na snagu ovog zakona neće morati sprovoditi novi postupak, a neće im biti potreban dokaz o istupu iz matičnog državljanstva.