Početna Prijedorski region Grad Prijedor u projektu ” Pametni gradovi -ka digitalnoj transformaciji gradova u...

Grad Prijedor u projektu ” Pametni gradovi -ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović potpisao je Memorandum o saradnji sa GIZ/-om /Otvoreni regionalni fond za Jugoističnu Evropu/ u projektu Modernizacija opštinskih usluga.a kojim su definisani principi saradnje u cilju realizacije projekta ” Pametni gradovi -ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH.

Zajednički cilj strana potpisnica ,među kojima je pet lokalnih zajednica, je unapređenje kapaciteta izabranih jedinica lokalne samouprave za procese modernizacije opštinskih usluga uz pomoć tehnologije i korištenja “smart city” koncepta i rješenja.

“Pametni grad” je mjesto gdje su tradicionalne usluge postale efikasnije upotrebom digitalnih itelekomunikacionih tehnologija na korist građana i privrednika”.

Smart Parking Sistem predstavlja upotrebu modernih tehnoloških i komunikacijskih rješenja(senzori, kamere, koncentratori, softverska rješenja) u upravljanju parkinzima.

Korištenje Go Parking Sistema dovešće do smanjenja troškova upravljanje parkinzima,povećanja prihoda od naplate.Krajnjim korisnicima se omogućava pregled lokacija parking mjesta I navigacija od istih,digitalni način plaćanja parking karte putem SMS.

GoParking sistem upotrebom modernih tehnoloških i komunikacionih rješenja omogućava efikasnije upravljanje parking sistemom i u softverskom smislu čine ga tri međusobno uvezane aplikacije koja omogućava praćenj: e cjelokupnog rada i administraciju poslove naplate parkiranja, kontrolisanje validnosti izdatih parking karata sa mogućnosti automatskog prepoznavanja registarskih oznaka vozila te za pružanje informacija građanima o parking mjestima i direktno plaćanja parking putem sms-a.

prijedorgrad.org

ASHA prodaja vozila