Početna Prijedorski region GRAD PRIJEDOR POTVRDIO BFC SEE STANDARD

GRAD PRIJEDOR POTVRDIO BFC SEE STANDARD

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Protekli period proveden je nadzor BFC SEE pečata, kojim se dokazuje da Grad ima spremnu administraciju za saradnju sa postojećim i mogućnost da pregovara sa novim investitorima, kako to sam BFC navodi: povoljno poslovno okruženje.

Budući da je definisana nova vrsta nadzora, evaluator je u roku od 90 dana procjenjivao postupanje u oblastima značajnim za saradnju sa privredom, malim i srednjim preduzećima i investitorima.

Nadzor se provodio nakon treće recertifikacije standarda, prema verifikacijskom izvještaju kojim se posebno insistiralo da Gradonačelnik preuzme ulogu pokretača inicijativa, učesnika u podrškama privredi i redovnim sastancima sa svima koji žele iskazati svoj poslovni interes. U okviru potkriterijuma, koji nisu ispunjeni u procesu recertifikacije, sada je potvrđena 100% ispunjenost realizacije kako Kabineta Gradonačelnika tako i direktnih odgovornosti Gradonačelnika Prijedora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi zaključci evaluatora u toku online nadzora najviše su se odnosili na rad Odjeljenja za finansije, koji su prvi put dostavili i dopunske dokaze o analitici rada, metodologiji i odgovornom pristupu, kako to i zahtijeva ovaj BFC standard.

Potvda produženja standarda podrazumijeva da je grad u okvirima kriterijuma i dalje kroz realizaciju usluga i projekata, te da bilježi i porast ispunjenja, kako je navedeno izvještajem o preporukama Verifikatora u potpunosti je praćen realizacijom u ovoj godini.

Konkretno, aktivnosti koje su Gradu sugerisane i za koje se smatralo da nemaju ispunjenje prema potkriterijumima iz prethodne godine sada su ispunjene u potpunosti.

Ovo ispunjenje podrazumijeva i izvjesnost u realizaciji usluga od strane Gradske uprave.

Potvrda od Tehničkog sekreterijata dodijeljena je 11.5.2021. putem elektonske platforme i pismenim putem a ovoj potvrdi je prethodila ocjena NALED-a, koji je u funkciji verifikacije BFC-a.

kozarski.com