Početna Prijedorski region Grad Prijedor objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Grad Prijedor objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grad Prijedor je objavio Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava poslovnim subjektima iz sektora drvoprerade i metaloprerade za nabavku mašina, opreme i alata za potrebe proizvodnih procesa čime se jača konkurentnost MSP i kreiraju nova radna mjesta.

Podsticajna sredstva će se dodjeljivati kao bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata, po principu refundacije sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava

Iznos podsticajnih sredstava koja mogu biti odobrena u okviru dodjele sredstava za zapošljavanje kroz jačanje konkurentnosti MSP moraju se uklopiti u raspon od 10.000 KM i 20.000 KM.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od  60% ukupne vrijednosti mašine ili opreme. Preostali iznos od 40% sa uračunatim PDV-om mora biti sufinansiran od strane korisnika.

Da bi se prijava/korisnik kvalifikovao za dodjelu podsticajnih sredstava mora da ispunjava SVE dole navedene uslove:

  • da spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća u skladu sa definicijom datom u Pravilniku,
  • da obavljaju svoju poslovnu aktivnost u okviru djelatnosti metaloprerade i drvoprerade kao što je definisano u Pravilniku,
  • da imaju sjedište na području Grada Prijedora,
  • da planiraju povećanje broja zaposlenih,
  • da su ostvarili pozitivne finansijske rezultate poslovanja u 2017. godini,
  • da odgovorno lice poslovnog subjekta nije osuđivano pravosnažnom sudskom odlukom za bilo koje kažnjivo djelo vezano za njihovu profesiju, prevaru, korupciju, učešće u kriminalnoj organizaciji ili bilo koju drugu protivzakonitu aktivnost koja šteti finansijskim interesima RS/BiH,
  • da nemaju dugovanja po osnovu obaveza koje se odnose na uplatu poreza i doprinosa i drugih poreskih davanja prema propisima RS/BiH.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose do 07.08.2018. godine u šalter sali Gradske uprave Prijedor.

U cilju informisanja poslovnih subjekata o uslovima i načinu prijavljivanja na javni poziv, organizovaće se „Info-dan“. Događaj će biti upriličen u prostorijama Agencije „Preda-PD“  u utorak 24. jula 2018. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Prateća dokumentacija:

ASHA prodaja vozila