Šef Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, Zinajda Hošić kao predstavnik Grada i koordinator Projekta “Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru”, učestvovala je na tematskoj konferenciji, koja je održana u Sarajevu, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Konferenciju je organizovao Razvojni program Ujedinjenih Nacija /UNDP /pod okriljem Projekta “Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru”, koji implementira UNDP uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. U implementaciji ovog Projekta, kao partner, učestvuje i Grad Prijedor.

Cilj konferencije je da partneri na projektu i ključne institucije ukažu na značaj prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom i višim nivoima, te da se razmijene primjeri dobre prakse iz navedenih oblasti. U radu konferencije su učestvovali predstavnici 12 partnerskih jedinica lokalne samouprave, Savez općina i gradova FBiH, Savez opština i gradova Republike Srpske, predstavnici ministarstava, javnih preduzeća i ustanova te predstavnici međunarodnih organizacija.

prijedorgrad