Početna Prijedorski region GRAD PRIJEDOR MEĐU 12 LOKALNIH ZAJEDNICA U PROJEKTU ” LINK ZA SARADNJU”

GRAD PRIJEDOR MEĐU 12 LOKALNIH ZAJEDNICA U PROJEKTU ” LINK ZA SARADNJU”

Grad Prijedor je uključen u projekat ” Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva
u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju” koji finansira Evropska unija.

Riječ je o trogodišnjem projektu koji implementira Agencija lokalne demokratije Mostar /LDA/ u partnerstvu sa LDA Zavidovići i LDA Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine Trebinje, ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju i Asocijacija agencija lokalne demokratije – ALDA Skopje kao pridruženi partner.
Početnoj konferenciji u Mostaru danas su prisustvovali Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora i Dragana Radanović Uzelac , službenik za protokol u kabinetu gradonačelnika Prijedora.

Projekt promoviše principe dobrog upravljanja s ciljem efikasnog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekt će ojačati kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i civilnog društva u provođenju participativnih procesa.

Projekt teži jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner za kreiranje politika i reforme unutar BiH.

U cijeli proces će biti uključeno oko 20 lokalnih zajednica koje će imati koristi od poboljšanih javnih usluga u svakoj opštini;12 lokalnih samouprava će ojačati kapacitete za primjenu inkluzivnih rješenja za lokalne probleme (Mostar, Jablanica, Nevesinje, Zavidovići, Žepče, Maglaj Prijedor, Novi grad, Kostajnica, Trebinje, Ravno i Berkovići);više od 40 organizacija civilnog drutva imaće poboljšane vještine i kapacitete za donošenje pozitivnih lokalnih promjena u svojim zajednicama.

kozarski.com

ASHA prodaja vozila